Mira quin és el mes que els molletans gasten més aigua

L'aigua és un bé escàs
L'aigua és un bé escàs

L'aigua és font de la vida i un recurs escàs. Les reserves d'aigua dolça, que representa únicament el 3% de l'aigua del planeta es troben majoritàriament en estat sòlid en el pol nord i el pol sud, o en aqüífers subterranis. Això fa que menys de l'1% de l'aigua dolça, sigui la que està disponible per a tota la població i els ecosistemes, pel que és necessari fer un ús i un consum responsable de l'aigua.

Amb aquesta premissa, ens preguntem quin és el consum d'aigua dels habitants del Vallès i el mes de l'any que més aigua es gasta, tenint en compte la tipologia de ciutat. En aquest sentit, i en dades de 2017, la ciutat de Mollet va consumir 3.378.974 m³ d'aigua potable, 63.435 m³ més que el 2016.

El mes en el qual s'ha consumit més aigua va ser juliol. Per contra, al febrer va ser el mes que menys aigua es va consumir. Encara que el consum és bastant lineal, sí que es veu una petita elevació entre el mes de maig i el mes d'agost, el pic de màxima demanda arriba al juliol, amb 306.571 m³, mentre que el desembre representa el mes amb menys consum, amb un total de 255.197 m³. El juliol és el mes de l'any què es registren temperatures més altes al municipi el que propicia més consum d'aigua i tenint en compte que durant l'agost el consum descendeix, perquè molts habitants marxen de vacances. En aquest mes de l'any la població beu més aigua, pren més dutxes refrescants, omple i renova l'aigua de les piscines i rega amb més freqüència els seus patis i jardins.

Edicions locals