Solé: 'La factura digital agilitza la comunicació amb les persones'

Incrementar la digitalització comporta grans avantatges per als usuaris, per això és important que facilitin a Sorea el seu correu electrònic i el seu telèfon

Contingut publicitari

Montse Solé Ferrando, directora de l'àrea de Clients a Catalunya i Balers de Sorea
Montse Solé Ferrando, directora de l'àrea de Clients a Catalunya i Balers de Sorea | Foto cedida

Les darreres innovacions tecnològiques han permès fer més senzilla la gestió del sistema de subministrament de l'aigua a gran escala. Però pel que fa al tracte directe amb les persones, Sorea, empresa gestora del servei municipal d'aigua a Sant Cugat, també treballa per facilitar diverses gestions com rebre la factura de forma digital, rebre comunicacions per SMS o correu electrònic o fer gestions sense haver d'anar a l'oficina. Montse Solé Ferrando, directora de l'àrea de Clients a Catalunya i Balears, ens parla sobre la Factura Digital, un dels elements més visibles d'aquest projecte d'innovació tecnològica.​

Quins avantatges per al consumidor implica el canvi a la factura digital?​

El principal benefici és la immediatesa: poques hores després que nosaltres emetem la factura, el titular de la pòlissa rep un correu electrònic informant-lo de l'import i el consum facturats. A més, el correu inclou la còpia de la factura, de manera que la pot veure directament sense necessitat d'entrar a la web amb la contrasenya. Així, s'assegura el lliurament puntual de la factura sempre abans del càrrec bancari.

Per altra banda, aquesta forma d'enviament evita la possibilitat que la seva factura en paper pugui quedar fora de la seva bústia i que sigui oberta per una persona no autoritzada.

Finalment, també s'ha de tenir en compte la comoditat per a l'usuari. Des de l'oficina virtual, pot consultar, l'històric de factures i de consums, l'estat de cada factura, la comparativa amb períodes anteriors. A més, cada vegada anem afegint noves funcionalitats a l'oficina virtual.

El fet d'utilitzar les noves tecnologies fa que ja no s'hagi d'imprimir la factura en paper. Quin estalvi representa les factures que ja s'emeten en digital?

No és un estalvi molt elevat, representa prop de 20 cèntims. Cal tenir en compte, però, el benefici mediambiental que suposa l'estalvi en paper i en l'emissió de CO₂ que implica el repartiment manual de cada una de les factures a cada bústia.

Des de l'Oficina Virtual, els usuaris poden consultar l'històric de les seves factures

Passar-se a la factura digital agilitza els tràmits de cobrament de l'aigua?

Les persones que tenen el rebut domiciliat rebran el seu càrrec al banc tal com abans ja el rebien. La diferència està en el fet que sempre rebran la factura abans que el càrrec. Quan la distribució de la factura es fa en paper, les cartes arriben uns dies després de la facturació i en algunes zones, poden ser forces dies més tard. Realment no implica una agilització en el pagament. En tot cas, és una millora en les comunicacions.

Per quin canal envieu la factura?

Enviem la factura adjuntada a un correu electrònic dirigit al titular. També es poden consultar entrant a la web on, a més, hi ha també tot l'històric de factures.

La factura digital garanteix d'igual manera el tractament de les dades dels consumidors?

Sí, sempre demanem el consentiment abans de passar a factura digital. A més tal, com he comentat abans, la distribució en paper té un risc de pèrdua més elevat. És molt senzill donar-se d'alta, només cal entrar a la web de Sorea i omplir el formulari amb el DNI i el correu electrònic. A més, en qualsevol moment, poden tornar a passar a factura en paper a través de l'oficina virtual de Sorea.

Des de fa temps, es poden fer tota mena de tràmits a través de la pàgina web de Sorea, com el canvi de titular o l'alta de comptador

Una factura digital té la mateixa validesa que una factura en paper?

I tant. Algunes empreses i administracions sol·liciten a més la factura electrònica que es genera amb signatura digital i permet el tractament de dades de forma massiva. Per a particulars, però, la factura digital que distribuïm és totalment vàlida.

S'ha digitalitzat també el procés de canvi de titularitat?

Ja fa temps que es poden fer tota mena de tràmits a través de la pàgina web com ara el canvi de titular, l'alta de comptador, l'actualització de les dades personals, etc. D'aquesta manera, no cal que els titulars es desplacin fins a l'oficina ni han de fer cap trucada per formalitzar-les. Actualment, estem treballant a digitalitzar també la contractació i així no caldrà retornar el contracte signat manualment, sinó que es podrà fer tot de forma digital.

Servialertes ens permet avisar als clients de talls d'aigua i la seva previsió

Esteu treballant en més novetats de cara a mitjà i llarg termini?

I tant! Actualment ja estem enviant diversos tipus d'avisos per correu electrònic i per SMS. Aquests avisos sempre estan relacionats amb el servei, mai són publicitaris. Per exemple, enviem avisos de canvi de comptador, de consum elevat i possible fuita, d'incidències bancàries, etc.

El més apreciat és el sistema de Servialertes: avisem per SMS o mail a les persones afectades per un tall d'aigua, sigui per un treball programat o per una avaria imprevista. Enviem un avís informant l'hora prevista per tornar a tenir aigua. Aquest és un servei que ja estem oferint a molts municipis.

A més, allà on tenim sistemes de telelectura de comptadors, oferim també accés a consums diaris d'aigua, comparatives de consum i sobretot, alarmes al correu electrònic de possibles fuites d'aigua o de consums elevats.

I a banda d'això, treballem també per tenir molt aviat la contractació digital que permetrà prescindir completament del paper, un servei a la pàgina web amb informació actualitzada al minut de les incidències a la xarxa d'aigua i/o clavegueram, un xat en línia per resoldre les preguntes més freqüents, uns comparadors de consums que permetrà saber si el consum que està tenint un usuari és similar al de la mitjana dels seus conciutadans i moltes altres novetats que esperem oferir aviat.

Per tot això, és molt important que els titulars ens facilitin la seva adreça de correu electrònic i el telèfon mòbil, així podran obtenir tots els avantatges de la digitalització.

Edicions locals