Intel·ligència emocional + social=Felicitat

Aparador

Els éssers humans, som éssers socials per naturalesa, ja que necessitem d'altres persones per sobreviure amb benestar i salut integral.

De fet, ciències com l'antropologia, sociologia, sociobiologia, filosofia..., afirmen que aquesta necessitat satisfeta és la que ha permès la supervivència de l'home al llarg del temps. I es considera així, fins al punt d'observar la nostra consciència com el resultat de la nostra naturalesa social. Com deia Karl Marx: "No és la consciència de l'home la que determina la seva existència, sinó tot el contrari, la seva social existència és la que determina la seva consciència".

Acceptant aquests plantejaments, coincidirem en la importància d'aprendre habilitats socials i emocionals, des de la infància, per tal d'atraure molt moments positius i de felicitat en tots els nostres àmbits de vida: familiar, social, acadèmic, laboral, sentimental, individual...

Per a qui l’interessi aquest tema, proposo la lectura i/o el vídeo d'una entrevista feta per Elsa Punset al psicòleg, i expert en educació emocional, René Diekstra, del qual destaco les afirmacions següents:

- "Un niño que conoce las emociones es un niño que funciona mejor, porque si tiene miedo a fracasar, ya no dice: «Los deberes son una mierda». No, dice: «Me temo que no soy capaz de terminar mis deberes». Si acude a ti y te dice eso, entonces sabes qué puedes hacer por él".

- "Si le enseño a un niño a interpretar bien las emociones de otros, mejorará su capacidad de conectar, de construir relaciones con otros y de empatizar con ellos".

- "Las emociones son la esencia, el núcleo sobre el que se construyen las relaciones y se toman las decisiones".

- Sobre quan començar a ensenyar als nens respecte del món de les emocions diu: "Yo diría que empieces alrededor de los 2 o 3 años y sigas hasta que terminen el instituto, alrededor de los 17-18 años, basándote en las distintas etapas de desarrollo".

- "Podemos educar las emociones de dos formas: aprender a percibirlas, a indicarlas adecuadamente, expresarlas, pero también a gestionarlas".

- Sobre les habilitats que les escoles haurien d'ensenyar als alumnes, diu: "una es aprender a percibir y gestionar tus propias emociones. Esa es una importante. La segunda es cómo construir y mantener relaciones. La tercera es cómo tomar decisiones responsables y éticas. Y la cuarta tal vez es la más importante: es cómo ponerse en el lugar del otro, preocuparte por los demás que se encuentran en situaciones menos favorables que tú, como el acosado de tu clase u otra gente que te rodea".

A partir d'aquest recull del contingut de l'entrevista, crec que és evident la necessitat de formar en educació social i emocional, tant als mestres i professors, com als alumnes i pares d’alumnes.

Una societat que doni prioritat a les habilitats socials i emocionals de les persones, és ben segur una societat intel·ligent que inverteix en la salut interior de cada individu.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINSAv. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat  esther@psicopnaturmolins.cat

Edicions locals