La usura a crèdits, préstecs i targetes revolving

Aparador

La paraula ‘usura’ és una presència habitual als mitjans de comunicació en relació, bàsicament, a l’allau de sentències que condemnen bancs, financeres i altres entitats per l’aplicació d’interessos i condicions abusives. Però què és realment la usura i quan podem reclamar?

La Llei de Repressió de la Usura, aprovada ni més ni menys que al 1908 i encara avui en vigor, estableix que la usura és aplicar en un contracte de préstec o crèdit «un interès notablement superior al normal dels diners» és a dir, un interès que resulti desproporcionat respecte el d’aplicació comuna.

Tot i que la norma no defineix amb precisió què significa «notablement superior», de manera generalitzada, els tribunals acostumen a considerar usurari qualsevol tipus d’interès que superi en almenys 3 punts percentuals el tipus d’interès mitjà aplicat al conjunt de les operacions referents a una mateixa modalitat de crèdit o préstec. Una informació que podem consultar gratuïtament a través de la pàgina web del Banc d’Espanya que publica periòdicament la dada de quin és aquest tipus d’interès mitjà aplicat per les entitats a cadascuna de les modalitats de crèdit.

Fent servir aquesta eina, podeu comprovar que, per exemple, al juliol de 2021 el tipus d’interès mitjà aplicat a les targetes revolving era del 17,81 % mentre que en el cas dels crèdits al consum amb terminis d’entre 1 i 5 anys, l’interès era del 7,42.

En aquests dos casos esmentats a mode d’exemple, l’interès normal del diner seria, respectivament, el 17,81% per a les targetes revolving i el 7,42 als crèdits al consum a retornar en un temps màxim de 5 anys. Per tant, si al juliol de 2021 haguéssim contractat una targeta revolving amb un interès del 22% o un crèdit amb un 12%, estaríem més que probablement davant dos casos d’usura. I la conseqüència seria que aquests interessos es consideren nuls i deixen de ser d’aplicació. D’aquesta forma, la persona afectada continua obligada a retornar els diners que va sol·licitar però només aquests diners. Tot allò abonat en concepte d’interessos ens ha de ser retornat.

Paga la pena revisar el contracte dels nostres préstecs, crèdits i, sobretot, targetes revolving, que són aquelles targetes que ens permeten disposar d’una determinada quantitat de diners i retornar-los amb quotes mensuals molt baixes, així com també els préstecs per adquirir vehicles. De forma molt més habitual del que pensem, aquest tipus de productes financers amaguen uns interessos completament abusius i il·legals, atorgant-nos el dret a reclamar i aconseguir la devolució dels diners abonats de més.

Llegeix amb atenció el teu contracte, compara’l amb la dada publicada al Banc d’Espanya o, si ho prefereixes, posa’t en contacte amb nosaltres, fes-nos arribar el teu contracte i el revisarem per analitzar si pots estar patint un cas d’usura

 

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

https://www.cronda.coop/Usura

Edicions locals