Si vas comprar un cotxe entre 2006 i 2013, pots recuperar una part del preu

Aparador

El Tribunal Suprem (TS) està confirmant les sancions que l’any 2015 va imposar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) contra 21 fabricants d’automòbils a Espanya per atemptar contra la competència en detriment de l’interès dels consumidors. Concretament, el TS considera acreditat que més d’una vintena de fabricants de marques de vehicles (quasi la pràctica totalitat del mercat automobilístic espanyol) es van coordinar i van intercanviar informació sensible entre abril de 2006 i agost de 2013 per fixar preus i oferir menors descomptes als clients. És a dir, van actuar com un càrtel, figura prohibida per la legislació a Espanya i la Unió Europea, motiu pel qual se’ls va imposar sancions per un total de 171 milions.

Les empreses van contravenir la llei actuant amb la intenció demostrada de protegir els seus propis interessos perjudicant els dels seus clients amb «l’intercanvi constant d’informació confidencial comercialment sensible». Per tant, les persones que es van veure afectades per aquestes pràctiques il·lícites durant els anys que es van desenvolupar tenen dret a reclamar en concepte de danys i perjudicis. Diverses estimacions assenyalen que el total de vehicles afectats supera els 10 milions. Les reclamacions afecten la pràctica totalitat de les marques de vehicles del mercat.

La reclamació la pot fer tothom que adquirís un vehicle nou en el període comprés entre abril de 2006 i agost de 2013. Empreses i autònoms també poden instar la seva reclamació així com les persones que van constituir un leasing o renting. En cas d’haver comprat el vehicle durant aquests anys i haver-lo venut posteriorment, es manté la possibilitat de reclamar acreditant documentalment la transacció. Orientativament es considera que l’import a recuperar se situa entre el 10% i el 12% del cost de l’automòbil. Una quantitat que cal incrementar amb els corresponents interessos generats des del moment de la compra. El termini màxim per interposar la nostra reclamació és d’un any.

Des de Col·lectiu Ronda, en col·laboració amb Asufin, iniciem una campanya per reclamar en concepte de danys i perjudicis en representació de les persones que es van veure afectades per aquestes pràctiques. Asufin és una entitat amb la qual hem treballat en diverses ocasions i és avantatjós per a les persones que volen reclamar, ja que redueix el cost en fer demandes col·lectives i queden exempts del risc d’abonat costes judicials.

Tota la documentació i dades es poden adreçar al següent enllaç

 

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals