Reconversió industrial

Editorial

Després de la severa crisi patida els darrers deu anys –en què el sector industrial al Baix Vallès va ser un dels grans damnificats amb tancaments i deslocalitzacions de grans empreses– els últims temps els polígons d'activitat econòmica de la zona comencen a revifar.

La instal·lació d'empreses dedicades a la logística –d'emmagatzematge i transport– és cada cop més evident i el nombre d'activitats d'aquest sector s'apropa al de les indústries del metall, que havien estat referent al territori.

Un exemple d'aquesta realitat és la reconversió que viuen polígons com el de Martorelles. El tancament d'empreses del metall referents com Manaut o Domar –antiga New Pol– ha donat pas a l'arribada de grups inversors com Segro dedicats a construir centres logístics que han suposat, en aquest cas, la implantació d'un gegant com Amazon.

La situació geogràfica del Baix Vallès amb bona connectivitat i fàcil accés a Barcelona ha fet que el sector immobiliari dedicat a la construcció de plantes logístiques s'hi hagi fixat i molts ajuntaments de la zona modifiquen els criteris urbanístics als seus polígons per facilitar-ne la implantació.

El sector està reactivant l'economia però cal plantejar dubtes. La logística ocupa grans àrees de sòl industrial però genera un tipus d'ocupació de baixa qualificació i amb uns nivells de temporalitat elevats. Hipotecar la sortida de la crisi només al sector logístic i sense inversió del sector productiu potser no és un bon negoci.

Edicions locals