Números interpretables

Editorial

Uns pressupostos municipals i totes les seves derivades no són fàcils d'interpretar i, consegüentment, tampoc són una matèria senzilla d'explicar, per això moltes vegades costa separar el gra de la palla. El que sembla evident, però, davant el tancament de l'exercici de 2019 que ha presentat l'Ajuntament de Mollet, és que la situació financera municipal no té una salut de ferro com potser s'ha volgut donar a entendre en els darrers anys. Malgrat el govern local destaca que la resta d'indicadors econòmics del consistori són positius, el romanent de tresoreria, un dels elements que mesura la solvència financera de l’entitat, ha estat de 3,5 milions d'euros negatius, un dèficit de tresoreria que implica l'obligatorietat de sanejar-lo amb un crèdit de 2,8 milions a tornar en tres anys. Els motius pels quals s'ha arribat a aquest estat són diversos i no es pot atribuir només al deute d'altres administracions, un deute, per cert, que s'arrossega de fa anys però que mai s'havia fet tan evident com en aquest tancament. El que és de calaix és que la comptabilitat ha de ser una eina que ajudi a entendre la situació financera real de l'Ajuntament i no un recurs per amagar les vergonyes. 

Edicions locals