Quin serà el Mollet del futur?

Editorial

L'urbanisme a una ciutat va molt més enllà de dissenyar on es col·locaran carrers, parcs i edificis. L'urbanisme determina en gran part com serà la vida dels habitants d'aquell territori i les decisions que es prenen sobre paper tindran unes conseqüències més que tangibles en un futur. D'aquí la importància del procés que ara viu Mollet amb la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que dilluns feia un primer pas amb l'aprovació de l'Avanç, un document que marca els criteris i principis del que serà l'ordenament urbanístic, i que, malauradament ha passat desapercebut per a la gran majoria dels ciutadans.

L'Avanç aprovat dibuixa un escenari de creixement de població fins arribar a superar els 60.000 habitants, amb més de 4.000 habitatges nous, gran part dels quals concentrats a la trama urbana actual, un fet que incrementarà la densitat de població a una ciutat que esgota les seves possibilitats d'espais lliures amb la planificació d'edificar el Calderí. Cal aquest creixement? Mollet està preparat per absorbir-lo? És el moment de fer-se aquestes preguntes perquè ara es tracta d'un dibuix però d'aquí un temps pot ser una realitat. La proposta presentada pel govern PSC-Podem, ara, s'haurà de treballar per elaborar un document, el d'aprovació inicial del POUM, que sí serà normatiu. El futur urbanístic de la ciutat hauria de ser representatiu i per aquest motiu cal emplaçar totes les forces polítiques a arromangar-se per arribar al màxim consens i decidir quina és la millor opció per al Mollet del futur.

Edicions locals