Atac als estalvis municipals

Editorial

El govern espanyol vol disposar del romanent dels ajuntaments, una proposta que no compta amb el consens del món municipal que ho veu com un nou atac a l'autonomia local. Els estalvis dels ajuntaments no haurien de servir per cobrir la manca de liquiditat de l'Estat, que hauria de flexibilitzar la regla de despesa i modificar la llei d'estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la crisi de la Covid. Madrid ha de trobar els mecanismes que​ permetin que les administracions locals puguin disposar del superàvit i dels romanents acumulats, gràcies a la bona gestió econòmica als seus municipis. Cas a part són aquells ajuntaments que no disposen d'estalvis, com Mollet, que arrossega un romanent negatiu de 3,6 milions d'euros. En aquest cas, la mala gestió econòmica d'un govern local no ha de condemnar els seus veïns a no rebre el suport econòmic necessari, per això, cal que Madrid creï un fons estatal no subjecte als estalvis locals per no deixar cap municipi enrere.

Edicions locals