"A diferència d'un judici, en la mediació tothom hi guanya"

María del Carmen Martínez Advocada i mediadora a MCM Advocats de Mollet

Dimecres es commemorava el Dia Mundial de la Mediació i l’Hospital acollia la jornada 'La mediació, eina imprescindible per a la convivènci', impulsada pel Síndic Persones i l’Ajuntament. María del Carmen Martínez Hinarejos hi participava

–Què és la mediació?
–És un procediment al qual poden acudir aquells que tenen un conflicte per solucionar les seves diferències, amb l’ajuda d’un tercer imparcial i independent, que dirigeix el procediment i facilita la comunicació i la negociació. 

–Quin objectiu té?
–L’acord mútuament satisfactori. És un procediment àgil, flexible, voluntari i confidencial, i són les parts qui podran arribar a l’acord.

–Quins casos es poden portar des de la mediació?
–No tots els conflictes són mediables, però en la majoria d’ocasions per saber-ho cal iniciar el procés, valorar el cas i les persones dins el mateix dispositiu de la mediació, i descobrir amb les eines del mediador si el conflicte pot passar per la mediació. A més, cal tenir en compte que en determinats conflictes, per exemple casos de violència de gènere, la llei prohibeix la possibilitat d’accedir al procés de mediació.

–Així, en quins àmbits s’aplica?
–En principi, és aplicable a qualsevol àmbit: laboral, educatiu, familiar, civil, mercantil, comunitari, penal, etc. Però està especialment indicada en aquells supòsits en què els implicats han de seguir mantenint una relació en el futur, per exemple en els temes de família, els comunitaris, les relacions d’empresa…

–Com i quan es pot accedir a la mediació?
–En tot moment, però és millor fer-ho abans de judicialitzar un conflicte, ja que la via judicial, sobretot en temes de família, erosiona més les relacions personals. La forma d’accés és variada, ja sigui per mitjà del SOM (Servei d’Orientació a la Mediació) del Col·legi d’Advocats, o bé per mitjà de despatxos especialitzats com el nostre.

–Per què és important esgotar la via de la mediació abans d’arribar a un procés judicial?
–Perquè és un procés ràpid i més econòmic, que pot evitar una disputa judicial en què la resolució al conflicte no vindrà donada per les parts immerses en ell, sinó per un tercer, el jutge. Molts cops les sentències que dicten no agraden a cap de les dues parts. A més, la mediació evita un important desgast emocional.

–Creus que la mediació hauria de ser obligada?
–No. Cal tenir en compte que l’essència de la mediació és la voluntarietat i la predisposició al diàleg. Si les persones es veuen obligades, s’acabaria convertint en un tràmit burocràtic.

–Per què recomanaries la mediació?
–És un mètode alternatiu de resolució de conflictes que permet, no només resoldre el conflicte, sinó resoldre les relacions personals, arribar a acords sobre la base del guanyar-guanyar, a diferència de les sentències judicials.

Edicions locals