“Acabar l’obra dels jutjats als Pinetons era massa car i lent. Calia una solució més urgent”

Carles Mundó Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Política

Mollet del Vallès

El conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó, ha anunciat que el trasllat dels jutjats de Mollet a uns nous locals a Can Fàbregas Nou serà efectiu durant el 2018. CONTRAPUNT ha parlat amb el conseller sobre el futur dels òrgans judicials a la ciutat i les seves necessitats.

–Sembla que finalment hi ha data per als nous jutjats.   
–Volíem venir a Mollet a fer l’anunci de la solució definitva del trasllat. Som conscients que és una assignatura pendent i que Mollet té uns jutjats en una situació molt precària tant per als treballadors com per als usuaris.
–L’adjudicació del contracte d’arrendament del nou edifici estava prevista per al desembre. Quin ha estat el motiu d’aquest retard?
–Un problema administratiu del propietari del local amb el banc, titular d’alguns deutes de l’immoble, no va possibilitar poder completar l’adjudicació. En les properes setmanes quedarà definitivament resolt perquè el banc ha iniciat actuacions judicials que resoldran la situació i podrem adjudicar el contracte.
–Quan seran una realitat els nous jutjats a Can Fàbregas Nou?
–L’horitzó és traslladar el conjunt d’òrgans judicials al nou espai durant el 2018. La Generalitat ha fet els deures i estem en condicions de poder completar el procés administratiu de contractació, però no es pot fer fins que banc i propietari no resolguin la qüestió que només poden resoldre ells.
–L’arrendament que es preveu és per als propers 20 anys. Quin cost suposaran les noves instal·lacions per a la Generalitat?
–Pagarem uns 200.000 euros anuals més de lloguer del que estem pagant per l’arrendament de l’actual edifici al carrer Anselm Clavé. Substituirem un lloguer per un altre; no és un cost inassumible, és molt viable i el resultat és molt funcional.
–Quines millores comportarà el trasllat?
–Quedaran tots els òrgans judicials concentrats: els cinc jutjats ordinaris, el registre civil, metge forense, advocats i procuradors, serveis de justícia juvenil, tots en un únic espai. A més, podrem incorporar un espai específic per a un jutjat de guàrdia, que facilitarà la gestió en els períodes de guàrdia i permetrà que no quedi compromès tot l’espai del jutjat, sinó que quedi localitzat.  
–El trasllat dels jutjats enterra definitivament el projecte de Palau de Justícia que es va començar el 2010 a la ronda dels Pinetons?
–El projecte que en el seu moment es va iniciar, a banda de dificultats administratives no resoltes pel que fa a la titularitat del terreny, implica més diners –uns 10 milions d’euros–, i més temps. Executar aquestes obres comportaria uns quants anys endavant, tornar a adjudicar, construir, un termini que requeriria mínim quatre o cinc anys. La urgència dels jutjats de Mollet no permet esperar cinc anys més, per això prioritzem tenir uns espais funcionals, suficients i dignes, i amb una centralitat que faci que l’equipament sigui més accessible per als ciutadans.
–I amb les obres començades en aquell solar, què s’hi farà?
–El propietari del terreny és l’Incasòl, i en la mesura que des del Departament de Justícia ja no hi tenim un interès específic serà el seu propietari qui prengui les decisions que calgui.
–Aquest dijous s’ha reunit amb els professionals que treballen al jutjat. A banda del trasllat urgent, quines altres demandes li han posat sobre la taula?
–Més recursos humans. En aquest sentit, hem pres el compromís d’incorporar un reforç en l’àmbit del deganat perquè es puguin tramitar amb més agilitat els escrits i demandes que entren al jutjat.
–Els fiscals consideren que el partit judicial de Mollet hauria de tenir una seu estable de la Fiscalia i no dependre de Granollers. Compartiu aquesta visió?
–Sí, i així ho traslladem als responsables de prendre la decisió, que és la Fiscalia Superior de Catalunya. En el cas que ho decideixin, la conselleria posarà tots els mitjans materials i humans perquè es pugui portar a terme. Però qui ha de prendre la iniciativa és la Fiscalia.
–Què implicaria una seu estable de la Fiscalia a Mollet?
–Suposaria una millora, perquè simplifica molts tràmits, evita desplaçar expedients de Mollet a Granollers i, a més, els mateixos fiscals prefereixen fer la feina de Mollet a la mateixa ciutat.
–Actualment, Mollet compta amb cinc jutjats d’instrucció. Són suficients?
–Les càrregues de treball dels jutjats de Mollet no són exageradament elevades comparades amb altres partits judicials. Mollet no té una urgència en crear un nou jutjat. No obstant això, la necessitat de nous òrgans judicials a Catalunya és una evidència. A l’Estat hi ha 11,5 jutges per cada 100.000 habitants i a Catalunya la mitjana és de 10,5. Només que ens situéssim en la mitjana de jutges per habitant que hi ha a l’Estat, a la pràctica, significaria 70 jutjats nous i segur que Mollet podria veure ampliada la seva planta judicial i agilitaria la resolució d’expedients. És una demanda constant, però que no té resposta perquè malauradament des del 2010 no s’ha creat cap jutjat nou a l’Estat.

Edicions locals