'Tot i perdre serveis i equipaments, el Centre sempre serà el rovell de l'ou'

AV Zona Centre 

Societat

'Tot i perdre serveis i equipaments, el Centre sempre serà el rovell de l'ou'
'Tot i perdre serveis i equipaments, el Centre sempre serà el rovell de l'ou'

L'entitat, actualment presidida per Jordi Brunés, és una de les que va néixer amb el retorn de la democràcia i va ser una de les més reivindicatives en aquells primers anys. Actualment, compta amb 130 socis.

–L’AV del Centre es va crear amb la restauració de la democràcia i és una de les més antigues de la ciutat. Quines eren les necessitats del barri quan va néixer?
–En aquell moment hi havia moltes mancances especialment en l'àmbit social i de serveis bàsics. Vam reclamar millores en el subministrament d'aigua, en l'enllumenat públic i també el canvi de nom dels carrers per eliminar els noms franquistes. Per exemple, la plaça Prat de la Riba era la plaza del Caudillo. En els primers anys, l'associació també es va dedicar a liderar i promoure activitats de caràcter cultural, com la recuperació del Carnaval.
–Com ha anat canviant l'associació?
–L'associació, igual que la societat, ha anat canviant. Som uns 130 socis, però el perfil és de gent gran i tenim un problema de relleu generacional. De fet, molts dels que estem a la junta ja participàvem en les primeres reunions de l'associació. Al principi no hi havia tants partits polítics ni tantes entitats i la gent s'apropava a les associacions de veïns per vehicular les seves peticions o fer vida social al poble. En general, les entitats veïnals no hem sabut vendre la moto i la gent es pensa que no som útils, tot i que tenim més força del que es creu.
–Poseu-ne algun exemple.
–Podem parar temes que creiem que no són correctes. Històricament, hem pogut fer modificacions en els plans urbanístics o en el disseny del pla de les Pruneres, on vam forçar uns quants canvis respecte a la primera proposta. En l'actualitat, l'entitat es coordina amb altres plataformes i entitats de la ciutat i col·labora amb l'Administració i els diferents agents socials per defensar un model de ciutat més igualitari, més social i més sostenible, però sempre pensant en el nostre barri.
–Com ha estat la transformació del Centre durant aquestes dècades?
–El barri ha canviat molt i ens en sentim orgullosos. Malgrat això, considerem que hi ha força coses que poden millorar i en això treballem. Hi ha actuacions que han millorat el barri com la conversió en zona de vianants del centre i el parc de les Pruneres, on l'associació va poder participar d'una manera activa aportant idees i defensant propostes. Però com a punt negatiu, el Centre ha perdut molts serveis importants.
–En quin sentit?
–Han deixat de formar part del nostre barri el camp de futbol, la casa de la vila, l’edifici administratiu de l'Ajuntament de Jaume I, l'oficina de Correus, la comissaria de policia, el Mercat Municipal, el registre civil, els jutjats... i no veiem que es tingui massa en compte, no veiem que hagi servit per introduir nou espais i usos tret d'algunes excepcions. No hi ha hagut contrapartida, tot i que tampoc hi ha solars ni lloc per fer-ho.
–Pel que fa a serveis i equipaments, què torbeu a faltar al barri?
–Un centre cívic més gran amb una oferta major en horari i contingut; espais per a les entitats, més espais per a la cultura i un espai exclusiu per als joves. També és necessari, a escala sanitària, un nou CAP. Pel que fa a la mobilitat, caldria una millor connexió i freqüència dels autobusos urbans perquè tant el Centre com Col·legis Nous són barris on hi ha molta gent gran que és usuària del bus. Una altra reivindicació històrica és la instal·lació d'unes escales mecàniques a les escales de Can Dragó, que connectin Prat de la Riba amb Jaume I a l'altura de Gaietà Vínzia.
–En l'actualitat, quina és la principal preocupació dels veïns del Centre?
–Les primeres sempre són, seguretat i neteja. Tenen molt a veure amb el civisme. En els darrers temps ens ha incrementat la preocupació per la contaminació, tant de la qualitat de l’aire, com l’acústica.
–El Centre és un dels principals eixos comercials de la ciutat. Quina valoració feu de la tipologia del comerç actual i de l’ocupació dels locals?
–Trobem a faltar un comerç més cohesionat amb una millor dinàmica comercial pel que fa a participació de la vida de la ciutat. Ens preocupa especialment que estem convertint el Centre en una zona on l'oferta és exclusivament de bars i terrasses que s'han apoderat de l'espai públic. Una oferta a més poc variada.
–En uns mesos es preveu la reconversió per a vianants de l’entorn de l’església. Com valoreu aquest projecte?
–Fa mesos que hem tractat aquest projecte amb l’Ajuntament i vam aconseguir que s’hi inclogués una partida per a la millora de les escales i rampes de Can Rota. Malgrat això la urgència de presentar un projecte per aspirar a la subvenció del fons europeu ha impedit fer un procés participatiu que hauria aflorat necessitats i solucions que el projecte a executar no contempla.
–El projecte eliminarà places d’aparcament a la zona. Aquest és un dels problemes que li veieu al disseny de la zona?
–Sí, és una gran dissort no haver pogut aprofundir amb l'Ajuntament sobre aquest tema, perquè malgrat estar d'acord en la necessitat i la urgència d'endreçar l'urbanisme de l'entorn de l'església, hauríem apostat per una convivència d'usos. La conversió en zona de vianants embelleix els nostres carrers, però considerem que no hauria de ser una fi en si mateixa perquè pot tenir un efecte pervers i buidar de contingut l'entorn. Nosaltres reivindicàvem alguna plaça d'aparcament amb zona blava per afavorir el comerç, alguna plaça de càrrega i descàrrega, per poder agilitzar i endreçar el repartiment a domicili i respectar la plaça assignada a la farmàcia Amadó. Ara, però, ens preocupa que l'Ajuntament posi dificultats d'accés a la zona, sigui amb pilones o amb càmeres i que això es converteixi en un tap a Jaume I, o en una mesura recaptatòria.
–Des de l’Ajuntament s’està tirant endavant un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). De quina manera afecta el barri del Centre?
–Ens afecta moltíssim. Considerem que és un mal pla urbanístic per al conjunt de la ciutat perquè no contempla cap reivindicació veïnal ni de barri ni de ciutat. Sembla atendre només les necessitats de fer negoci i especular amb el sòl per acontentar necessitats que no s'han explicat. A escala del barri ens afecta moltíssim. Tenim més del 90% del barri fora d’ordenació. El projecte millora respecte a l’anterior POUM en com es tracta el desenvolupament urbà del voltant del carrer de Valentí Almirall, però no resol satisfactòriament ni la implantació de nous equipaments i serveis i no fa reserves d'espais per a creixements futurs i noves necessitats.
–Parleu del fons, però també en critiqueu la forma...
–Creiem que no s'ha fet amb el rigor ni la participació ciutadana mínima exigible i ens preocupa aquesta manera de procedir, al nostre entendre i argumentadament, d'esquena a la ciutadania. Nosaltres hem participat en tot allò que l'Ajuntament i l'equip redactor va facilitar inclús vam aconseguir alguna reunió malgrat la covid amb els representants del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona. Però tot això només en la fase informativa, mai en fase propositiva.  S'han fet esmenes a través de la federació, d’altres associacions veïnals i de veïns particulars assessorats per nosaltres.
–L’AV del Centre participa en la Federació d’AV de Mollet i és una de les que promou les trobades del POUM alternatiu. Què n’espereu d’aquestes trobades?
–Una resposta més transversal i alineada amb el model de ciutat que volem.
–Creieu que seran efectives?
–Tenim l’esperança que sigui així.
–Creieu que hi ha prou diàleg i contacte amb el govern de la ciutat i amb la resta de grups polítics?
–Mai és suficient, considerem que la feina dels polítics és dialogar i arribar a acords i que la seva màxima és fer una ciutat més justa i igualitària. Nosaltres com a agents socials reivindiquem un paper, tan sols pretenem influir opinant i aconsellant, sobre aquelles decisions que ens afecten com a veïns. Els mecanismes per fer-ho hi són i estan regulats, només cal que s’activin.
 

Edicions locals