La creació d'empreses es va frenar a Mollet durant el 2007

El nombre de comptes de cotització registrats a la ciutat va reduir-se el 0,20 % respecte el 2006. El percentatge de treballadors assalariats es manté amb 12.164 afiliats. L'activitat terciaria és una de les que més creix en ocupació.

Economia

 

El dinamisme del teixit empresarial a Mollet va patir un alentiment l’any passat. Segons les dades de l’Informe de Conjuntura Econòmica del Vallès Oriental, elaborat per l’Àrea de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament del Consell Comarcal, el nombre absolut d’empreses va disminuir de les 1.397 existents el 2006 a les 1.394, de 2007, una lleugera davallada del 0,20% inici, però, de la crisi econòmica que s’ha agreujat en els darrers mesos “i que s’allargarà fins a mitjans de 2009, segons les previsions”, explica Núria Maynou, una de les responsables de l’elaboració del document.

 

Una altra de les dades que mostren aquesta desacceleració és el nombre de treballadors assalariats a Mollet (12.164), que, tot i mantenir una tendència positiva dista molt de creixements d’anys anteriors. A tall d’exemple: el 2007 es va registrar un creixement d’assalariats del 0,43% respecte al 2006, un índex molt per sota de l’increment del 7,2% que es va donar el 2004. Per sectors, l’agricultura i la indústria són els que han patit una davallada més notable en el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social. De fet, el 2007, Mollet perdia un 25% d’assalariats de l’àmbit agrícola i un 13,17% de l’industrial.
 
Segons l’informe, aquests indicadors molletans estan per sota de la mitjana del Vallès Oriental, que tot i notar també la frenada, ha mantingut un increment en el nombre d’empreses del 2,04% i en el nombre d’assalariats de l’1,98%.
 
L'INCREMENT DE L'ATUR
 
L’any passat, el municipi vallesà més afectat per l’augment de l’atur va ser Mollet, amb una taxa de desocupació superior al 9,4% i que s’ha anat incrementant en els darrers mesos. Segons Maynou, l’increment d’aturats a Mollet ha fet d’efecte arrossegador i “ha influït en el creixement de la taxa al Baix Vallès, malgrat el bon comportament de municipis com Parets, on el nombre total de desocupats es va reduir, apunta. 

Edicions locals