Cau la contractació un 31,70% a Mollet

El nombre de contractes registrats a Mollet durant el primer semestre de 2008 va registrar un descens del 31,70%. En concret, es van formalitzar 2.943 contractes, 1.366 menys que el mateix període de l'any passat.

Economia

Al Baix Vallès, on es van registrar 11.981 contractes, tot i que la majoria de municipis han registrat un descens de la contractació, la mitjana és positiva, principalment per la notable dada de Montmeló, que va registrar un augment de contractes del 208%.
En referència al tipus de contractes formalitzats al Baix Vallès, 1.472 (12,29%) van ser indefinits, mentre que 10.509 (87,71%) van ser temporals, un percentatge de temporalitat superior a la mitjana comarcal. D’aquest contractes temporals, el 35% tenien una durada de menys d’un mes, i el 30% eren de durada indeterminada.

Edicions locals