Els impostos i taxes municipals pujaran un 5% el 2009

Els impostos municipals, les taxes i els preus públics de 2009 augmentaran a l'entorn del 5%, a l'entorn de l'IPC previst, un increment que ja s'albirava i del qual CONTRAPUNT se'n feia resò al juliol.

Economia

L’equip de govern argumenta l’increment, de més de dos punts per sobre que el d’aquest any (2,9%), per apropar-lo a l’Índex de Preus al Consum (IPC) i pels efectes de la crisi, sobretot en el ram de la construcció, en els ingressos municipals. De fet, l’aprovació de les ordenances fiscals s’ha retardat un mes per poder acostar més l’increment a la inflació prevista per al proper any. “Sempre ens hem quedat curts: el 2008 vam aplicar una pujada del 2’9%, mentre que l’IPC català s’ha situat en el 4,8%”, observava el regidor d’Economia, Josep Garzón. L’edil assegurava que diversos estudis asseguren que l’IPC de 2009 creixerà un 5%. D’altra banda, reconeixia les dificultats financeres de l’Ajuntament que, enguany, en concepte de llicències d’obres, impost de construcció i plusvàlues ha ingressat 1.182.000 euros menys que l’any passat. La factura fiscal mitjana, formada pels impostos i taxes que més repercuteixen en general les economies familiars, també s’encarirar a l’entorn d’un 5% (un 4,96%), que suposa 38,36 euros anuals. L’IBI serà el que més creixerà (5,5%). “Enguany ha pujat un 2,8%, per sota de la inflació real, i ara és totalment imprescindible aquest augment”, deia Garzón. L’Impost sobre vehicles i la taxa d’escombraries incrementaran per sota la mitjana, com també ho farà el suministrament d’aigua, tot i que la taxa de conservació i manteniment de les instal·lacions creix un 20% (0,36 euros). El consum, en canvi, tindrà un preu d’1% per sobre del de 2008, de manera que, segons el regidor, l’increment del rebut serà d’entre d’1,21 a 1,31 euros al trimestre per al 90% dels habitatges molletans.

Les taxes que més s’encariran el 2009 seran les de la grua (10,16%) i la de la zona blava (10,47%). Garzón assegurava que, tot i l’increment, les àrees d’aparcament limitat a la ciutat continuen sent més barates que a altres municipis de característiques similars a Mollet. El 2008 el preu de la zona blava també pujava per sobre de l’IPC (un 7,5%) i passava a costar un euro l’hora, de manera que el 2009 en valdrà 1,10. Pel que fa a la grua, el regidor de CiU, Feliu Guillaumes, argumentava que el cost del servei l’ha de cobrir aquesta quota, ja que, d’altra manera, “no ho pagarien els infractors, sinó tota la ciutadania”.

Edicions locals