L’envelliment al Baix Vallès s’accelera l’última dècada

Martorelles i Sant Fost són els pobles més envellits i Parets i Montornès els més joves

Societat

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2015 la mitjana d’edat dels veïns de Mollet era de 40,62 anys, tres anys més que la que es registrava l’any 2005, que era de 37,55 anys. Actualment, el 15,5% dels baixvallesans tenen més de 65 anys, mentre que l'any 2005 aquest col·lectiu representava l'11,8% de la població.

En comparació amb altres ciutats catalanes, Mollet és una de les ciutats de mida mitjana amb la població més jove, ja que només el 15,14% dels veïns de la ciutat tenen més de 65 anys. Altres ciutats, com Manresa, gairebé arriben al 20%, mentre que la mitjana catalana se situa en el 18,1%, un gran augment en comparació amb el 10% que hi havia el 1975. I la tendència és clara; l’any 2030, el 23% de la població tindrà més de 65 anys.

Segons explica Jeroen Spijker, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB, tot i que Mollet és una ciutat jove –per l’arribada d’adults joves de Barcelona de la generació baby boom en busca d’habitatge assequible i per la forta immigració rebuda a inicis del 2000–, els darrers anys tendeix a l’envelliment, entre altres motius perquè “la forta onada migratòria dels anys 60 i 70 està arribant o ja ha arribat a l’edat de jubilació”, explica.

A més, l’increment del nombre de persones grans també es deu a altres factors. “D’una banda, la millora en la qualitat de vida ha endarrerit l’edat de defunció, i, d’una altra, el nombre de fills per dona està per sota del reemplaçament”, explica Spijker.

Actualment, les dones catalanes són les que més viuen de tot Europa, amb una esperança de vida de 86,1 anys. Entre els homes, l’indicador se situa als 80,5 anys, també per sobre del nivell de l’Estat i en sisena posició a la Unió Europea. D’altra banda, l’esperança de vida sol ser més alta a les àrees rurals, així com també la mitjana d’edat de les persones més grans.

Més grans que joves
En aquest sentit, pel que fa al conjunt de municipis del Baix Vallès, Martorelles (19,15%) i Sant Fost (18,23%) presenten les poblacions més envellides, mentre que a Parets (13,59%) i Montornès (13,84%) –els municipis que més han crescut els últims anys– és on hi ha menys presència de veïns de més de 65 anys. Tot i això, una dada significativa és que l’any 2015 a Martorelles, Sant Fost, la Llagosta i Montmeló hi havia més persones grans que nens i joves de 0 a 14 anys, un fet que l’any 2005 només es produïa a Martorelles.

L’emigració dels joves
Altres factors que també poden influir en els canvis de la població són el nivell socioeconòmic de les poblacions, el teixit productiu o les comunicacions, i, en el cas del Baix Vallès, “també l’emigració de la gent jove”. De fet, des del 2009, la ciutat de Mollet ha perdut un miler de persones. “Malgrat que els fluxos encara són petits, Mollet i entorn perden població a causa de l’emigració de gent jove (20-34 anys)”, indica Spijker, i en aquest sentit assegura que “és important fomentar la formació i l’ocupació per frenar la pèrdua de la població en aquesta franja d’edat mentre la població de gent gran continua creixent”.  


Edicions locals