L’import mitjà de les pensions al Baix Vallès supera els 1.000 euros

Les prestacions dels pensionistes baixvallesans estan per sobre de les del conjunt del Vallès Oriental i de Catalunya

Economia

Sant Fost de Campsentelles, amb 1.072,5 euros mensuals, és el municipi del Vallès Oriental on l’import mensual mitjà de les pensions contributives de la Seguretat Social és més elevat. A més de Sant Fost, al Baix Vallès també Montmeló (1.060,5) i Parets del Vallès (1.006,2) registren uns imports mitjans superiors als 1.000 euros mensuals, una xifra que només assoleixen 80 municipis de tot Catalunya.

Al Baix Vallès, Montornès registra una pensió mitjana de 998 euros mensuals, Mollet de 995, Martorelles de 991 i la Llagosta de 965. De fet, l’import mensual mitjà de les pensions contributives de la Seguretat Social al Baix Vallès és de 1.003,7 euros, notablement per sobre dels 954 euros que es registren al conjunt de Catalunya –1.232 euros en el cas dels homes i 727,1 euros en el cas de les dones–. Al Baix Vallès, el desembre de l’any passat hi havia poc més de 25.000 pensionistes. 

Pel que fa al tipus de pensió, la més alta és la de jubilació, que al Baix Vallès oscil·la de mitjana entre els 1.091 euros de Martorelles i els 1.196 de Montmeló, seguides de les pensions d’incapacitat permanent, viduïtat i orfandat, amb imports força més baixos.

Un dels factors que expliquen les diferències en l’import mitjà de les pensions entre municipis és el pes que hi tenen els diferents règims de cotització. La pensió mitjana provinent del règim general a Catalunya és de 1.022 euros, mentre que la pensió mitjana del règim especial de treballadors autònoms se situa en 655 euros. 

Creixement dels imports
Juntament amb el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Tarragonès i el Garraf, la comarca del Vallès Oriental és una de les que compta amb una pensió mitjana més elevada (974 euros), també per sobre de la mitjana catalana.

De fet, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’import mitjà de les pensions ha crescut un 4% en dos anys al Vallès Oriental, un creixement superior a l’augment del cost de la vida els darrers dos anys, que ha estat del 2,2%. 

Edicions locals