Els treballadors de la neteja del Sociosanitari cobraran 5.100 euros bruts anuals més

L'empresa multiserveis OHL Servicios-Ingesan haurà d'aplicar un altre conveni després de la denúncia interposada per la UGT

Economia

La UGT del Vallès Oriental i OHL Servicios-Ingesan han arribat a un acord al Tribunal Laboral de Catalunya per tal que l’empresa apliqui als treballadors de la neteja de l’Hospital Sociosanitari de Mollet el Conveni Col·lectiu de Neteja d’Edificis i Locals de Catalunya, un canvi que suposarà un augment salarial de 5.100 euros bruts anuals per a cada empleat.

Segons ha informat la UGT del Vallès Oriental, fins al moment OHL Servicios-Ingesan, empresa concessionària de la contracta de neteja del Sociosanitari de Mollet, estava aplicant als treballadors d’aquest servei el Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les Persones Dependents, amb condicions laborals i salarials clarament per sota del Conveni Català de Neteja. La UGT del Vallès Oriental va presentar una demanda de conflicte col·lectiu per exigir l’aplicació del Conveni Col·lectiu de Neteja, que ha de ser el de referència per a aquests treballadors.

L’aplicació del Conveni de Neteja tindrà efectes des del dia 1 de gener de 2018 i a efectes salarials suposarà per als treballadors i les treballadores passar de cobrar 11.869,48 euros bruts anuals a percebre 17.032,65 euros bruts anuals, un increment de més de 5.100 euros anuals.

Per la seva banda, la Fundació Privada de l’Hospital de Mollet accepta l’acord entre la UGT i l’empresa i es compromet a respectar-lo en el moment de publicar els futurs plecs de condicions o de subscriure noves pròrrogues de l’actual contracte per a la neteja del centre.

Des de la UGT es mostren satisfets per l'acord perquè "una empresa multiservei com OHL Servicios-Ingesan haurà d’aplicar el conveni col·lectiu de referència del sector i respectar els drets laborals i salarials dels seus treballadors i treballadores", apunten.

Edicions locals