La UGT alerta que la diferència entre l’atur femení i el masculí augmenta

La desocupació entre les dones es manté en xifres com les que hi havia el 2008, en plena crisi

Economia

Les desigualtats entre homes i dones en el món laboral s’han accentuat amb la crisi i la bretxa a l’atur va en augment. Així ho alerta el sindicat UGT en l’Informe sobre la situació de les dones en el mercat de treball del Vallès Oriental i a Catalunya, fet públic amb motiu del 8 de març. 

Segons indica el sindicat, la crisi ha fet que la taxa d’activitat femenina augmenti contínuament, i ha fet aflorar al mercat de treball remunerat mà d’obra femenina, mentre que la taxa d’activitat masculina ha disminuït i, posteriorment, augmentat. Al Vallès Oriental la població activa registrada masculina ha passat de ser de 103.386 homes l’any 2008 a 100.052 el 2017, mentre que en el cas de les dones, ha augmentat de 79.800 a 90.097.

Es dóna el cas que mentre l’atur masculí disminueix, el femení es manté amb xifres similars a les de 2008, en plena crisi. L’atur registrat femení a desembre de 2017 era de 13.261 dones, per sobre de l’atur de desembre de 2008, quan ja s’havia arribat a 12.346 vallesanes aturades.

La UGT també fa notar que la bretxa d’atur entre homes i dones a la comarca continua augmentant “sense que s’hi posi remei, especialment cada estiu, que és quan incrementa més la diferència”.

El sindicat també posa sobre la taula el fet que “tenir fills determina de manera important la trajectòria laboral de les dones, amb pitjors condicions que els homes o, fins i tot, tot expulsant-les del mercat de treball”. De fet, els contractes a temps parcial són molt més habituals en el cas de les dones –en 1 de cada 4–.

La discriminació de la dona al mercat laboral es produeix malgrat que té un nivell formatiu superior als homes. En canvi, hi ha més presència de dones als llocs pitjor remunerats i hi ha subrepresentació entre el personal directiu i de gerència (un 32%). 
 

Edicions locals