La Biblioteca de Can Mulà fa 715 socis nous el 2007

L'equipament tancava l'any amb una mitjana de 195 usuaris al dia i amb un total de 49.500 visitants, dels quals 715 van ser nous carnets, i més de 56.000 documents deixats en préstec.

Societat

Pel que fa al fons documental de la Biblioteca, està format per 40.290 documents. Durant el 2007, s'ha continuat amb el manteniment de la col·lecció bàsica en diferents suports (llibres, mapes, CD, CD-ROM, vídeos, DVD, i recursos digitals via Internet (com bases de dades, revistes electròniques, etc.). A més, la Biblioteca està subscrita a 184 revistes i 9 diaris.  
Pel que fa als documents que s'han donat en préstec, el 2007 han estat 56.261, entre els quals 30.343 han estat llibres, 10.431 videos i DVD i 6.853 CD.
S'han registrat 9.238 usuaris d'Internet, dels quals 763 han fet servir el servei de Wi Fi des d'un ordinador portàtil.
Com a novetats d'enguany la biblioteca obrirà 23 dies més i oferirà tallers familiars de cuina, nous programes per als ordinadors connectats a Internet, un curs d'autoaprenentatge multimèdia de cerca bàsica per Internet (Troba el nord) i un curs d'autoaprenentatge per treure profit als cercadors (Mou-te pel Google).

Edicions locals