L'oficina de consum de l'Ajuntament rep un 18% més de queixes i consultes el 2008

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ha augmentat en un 18% la seva activitat durant l'any 2008. Com és habitual, el sector dels serveis (telefonia, electricitat, gas...) ha estat el que ha sumat un major nombre de reclamacions.

Economia

L’OMIC, situada a la planta baixa de l’Ajuntament, ha atès un total de 2.842 consultes i 792 reclamacions, durant l’any 2008. Aquestes xifres signifiquen un 18% més que en l’any anterior, quan les consultes van ser 2.410 i les queixes 672.
Les consultes per demanar informació continuen sent la principal activitat de l’OMIC, que informa els consumidors sobre els seus drets i els recomana què han de fer en cas que aquests s’hagin vulnerat. Del total de consultes que s’han fet a l’OMIC, 792 han derivat en reclamacions, de les quals l’oficina n’ha resolt 592. La resta han estat derivades a altres organismes, o bé, estan pendents de resolució.
Pel que fa a les reclamacions que han estat gestionades des de l’OMIC, el 62% han estat resoltes positivament, fet que ha suposat una quantitat total aconseguida de 49.000 euros, en favor dels consumidors reclamants. Aquesta quantitat ha experimentat un creixement del 51% respecte l’any 2007.
Com és habitual, el sector dels serveis és aquell que acumula més reclamacions, un 38,25% del total. Aquí hi trobem telefonia i Internet (566), telefonia mòbil (314), gas, electricitat, aigua i correus. Altres sectors en els quals s’han recollit reclamacions són el comerç (13,19%), l’habitatge (10,55%) i les entitats bancàries (6,75%).

Edicions locals