Col·leccionisme de cupons a Can Mulà

La biblioteca municipal de Can Mulà acull, fins al 15 de març, una exposició de cupocecofília, nom que se li dóna al co·leccionisme dels cupons emesos per l'Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Cultura

Edicions locals