L'Ajuntament renuncia al quart IES i aposta per dos instituts-escola

El Departament d'Educació de la Generalitat ha proposat a l'Ajuntament de Mollet l'ampliació de dos centres de primària de Mollet, que es convertiran en els anomenats instituts escola, en substitució al quart Institut d'Ensenyament Secundari (IES).

Societat

El govern ha suggerit que aquests instituts escola oferirien tot l’ensenyament obligatori, des dels 3 fins als 16 anys (de P3 fins a 4rt d’ESO). Aquest tipus de centre, on conviuen alumnes de totes les edats i que són possibles en l’ensenyament privat, estan previstos en la nova Llei d’Educació, tot i que ja hi ha alguna experiència pública a Catalunya.

POSICIONAMENT INICIAL

El Consell Escolar Municipal (CEM), en una reunió extraordinària, ha acceptat la proposta i ha demanat al Departament aquests dos institut escola i que es descarti la construcció de l’IES. “És interessant optar per aquest nou tipus de centre integrat que aporta un projecte educatiu de continuïtat durant tota l’etapa d’escolarització obligatòria i que s’ha mostrat com un model d’èxit”, apunta Alícia Domínguez, regidora d’Educació de Mollet.
La Generalitat serà qui determini quins dos CEIP de la ciutat es transformaran amb institut escola, però, segons Domínguez, l’Ajuntament ha demanat que es compleixin dos criteris. Un d’ells és que es vetlli per l’equilibri territorial de les places de secundària, és a dir, que un dels centres estigui ubicat a la zona de la Vinyota i Can Pantiquet, on actualment no hi ha oferta d’ensenyament secundari. L’altre criteri és que la decisió no provoqui possibles desigualtats entre centres i es tingui en compte la cohesió social. Segons Domínguez, aquesta proposta “obre la porta a un canvi de model tradicional que té moltes mancances”, diu.
El CEM, en l’acord tramès a la Generalitat, ha demanat la “màxima celeritat” en la construcció
d’aquests centres perquè estiguin en funcionament per al curs 2011-2012. De fet, aquest seria l’any en què l’actual oferta de places de secundària no cobriria la demanda d’alumnes que es preveu.

 

LA POSICIÓ DE LA COORDINADORA DE L'AMPA

 

Tot i la decisió presa al Consell Escolar Municipal, la coordinadora d’AMPA de la ciutat s’ha tornat a posicionar. Segons la presidenta de la coordinadora, Isabel Santiago, “la prioritat ha de continuar sent el quart IES i si a més es fan els dos institut escola benvinguts siguin”, diu. Santiago creu que la decisió ha estat precipitada, “no s’ha informat amb prou temps com per debatre les dues opcions en profunditat i a la reunió del CEM no se’ns va plantejar que s’havia d’escollir una opció o l’altra”. Els representants dels pares creuen que el fet de triar dos CEIP on ubicar aquests institut escola podria “crear reticències i problemes entre les diferents escoles de Mollet”.

Edicions locals