Ara Mollet troba "preocupant" la situació econòmica de l'Ajuntament

La formació critica el "cofoisme" amb què el regidor d'Hisenda ha rebut l'informe de la Sindicatura de Comptes

Política

Ara Mollet troba 'preocupant' la situació econòmica de l'Ajuntament
Ara Mollet troba 'preocupant' la situació econòmica de l'Ajuntament

Mollet del Vallès

Ara Mollet ERC MES ha qualificat de “preocupant” la situació econòmica de l’Ajuntament de Mollet després que la Sindicatura de Comptes hagi fiscalitzat la comptabilització d'ingressos per transferències de l'Ajuntament de Mollet i hagi recomanat canvis en els criteris d’imputació de les subvencions que es reben.

La formació ha mostrat la seva preocupació sobretot per la “manca d’ingressos suficients per afrontar les despeses existents”, i ha expressat que “tampoc no ens genera confiança la gestió política i econòmica que s’està duent a terme d’aquesta situació”. Ara Mollet ha criticat “la tranquil·litat i el cofoisme de les declaracions del regidor d’Hisenda”, qui assegura que les diferències provenen d’haver comptabilitzat unes subvencions atorgades però no cobrades i que les recomanacions de la Sindicatura de Comptes “no tenen cap repercussió en les liquidacions anuals de l’Ajuntament”.

“Estem d’acord que una millora del finançament local és imprescindible i que s’han de complir els compromisos contrets a nivell de subvencions per totes les administracions, però creiem que mai no s’haurien de maquillar els comptes per quadrar-los o per millorar la imatge de la situació econòmica de l’Ajuntament”, diu Ara Mollet ERC MES.

La formació destaca que l’informe de la Sindicatura de Comptes assenyala que “l’Ajuntament va presentar una situació pressupostària, economicofinancera i patrimonial més favorable que la que realment existia al tancament d’aquell exercici”, així com la sobrevaloració que la Sindicatura va detectar tant en el resultat pressupostari ajustat de l’exercici com en el romanent de tresoreria per a despeses generals quantificats per l’Ajuntament, de 3.054.783 i 7.181.572 euros respectivament.

Igualment, diu Ara Mollet, l’informe també recull una sobrevaloració de l’actiu corrent i el patrimoni net, del balanç; el resultat net de l’exercici, del compte del resultat economicopatrimonial; i el patrimoni net, de l’estat de canvis en el patrimoni net”.

Per tot plegat Ara Mollet ERC MES ha demanat una auditoria externa dels comptes i del deute de l’Ajuntament.

Edicions locals