El Pla d'acció de millora dels polígons de Mollet aposta per la fibra òptica

El pla recull 40 accions per millorar els polígons d’activitat econòmica de la ciutat

Economia

El Pla d'acció de millora dels polígons de Mollet aposta per la fibra òptica
El Pla d'acció de millora dels polígons de Mollet aposta per la fibra òptica

Mollet del Vallès

Pavimentar voreres i calçades, desplegar la fibra òptica, implementar una finestreta única empresarial per agilitar els tràmits de les empreses amb l’administració, millorar la neteja en la via pública, mantenir els espais verds, millorar la connectivitat dels polígons amb el transport públic i establir un pla de senyalització per millorar la mobilitat són algunes de les accions prioritàries –amb una previsió d’execució d’entre un i dos anys– recollides en el Pla d’acció de millora dels polígons de Mollet, presentat dimecres davant d’una trentena d’industrials de la ciutat.

“Volem potenciar i millorar els polígons, fer que siguin atractius tant per les empreses actuals com per les que puguin venir més endavant”, deia l’alcalde, Josep Monràs, qui afegia que “el pla d’acció marca un camí d’inversions i millores als polígons que anirem desplegant progressivament els pròxims anys d’acord amb el calendari i les prioritats acordades amb els mateixos industrials”.

En total s’han definit més de 40 accions amb diferents prioritzacions a curt, mitjà i llarg termini, "no totes de competència municipal", recordava Monràs, qui alhora insistia que “el pla ha estat desenvolupat amb la participació dels mateixos empresaris”.

Segons la regidora de Promoció Econòmica, Mireia Dionisio, “el govern municipal té el convenciment que els polígons són elements essencials de la ciutat, ja que generen activitat econòmica i per tant, també, ocupació”, deia.

Per fer possible una primera tongada d’execucions, aquest mateix any, l’Ajuntament compta amb una aportació pròpia de 80.000 euros –ja prevista en el pressupost d’enguany–, una aportació similar de l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (AIBV) i una subvenció de la Diputació de 234.327 euros per a dues anualitats –63.185 aquest any i 171.142 l’any que ve–.

Entre les 16 accions més prioritàries destaca la posada en marxa d’una finestreta única empresarial per agilitar els tràmits de les empreses amb l’administració –un portal virtual per vehicular tota la documentació que es requereix a les empreses i així evitar duplicitats i reduir temps i esforç.

També la pavimentació d'algunes voreres, un pla de senyalització i el desplegament de fibra òptica, ja que a dia d’avui encara no hi ha cobertura als polígons de Can Prat i Can Magarola. “Telefónica ho va desestimar fa anys perquè deia que no era rendible, però per a les empreses tenir una bona xarxa de telecomunicacions és avui un servei bàsic”, indicava Demian Pau Tabbia, de l’AIBV, qui reconeixia l’esforç de l’Ajuntament per haver posat fil a l’agulla i expressava satisfacció per les pròximes inversions als polígons, que esperava que "tinguin continuïtat els pròxims anys".

Edicions locals