Renovat el conveni de Cafès Marcilla per a una cinquantena de treballadors

La UGT, que ha assumit i signat el conveni en solitari, es mostra satisfeta per "la millora de condicions"

Economia

L'empresa ocupa una cinquantena de treballadors
L'empresa ocupa una cinquantena de treballadors

Mollet del Vallès

La UGT de Catalunya ha signat el conveni de Jacobs Douwe Egberts Mollet (Cafés Marcilla) per als exercicis de 2018 i 2019. La planta de Mollet del Vallès ocupa una cinquantena de treballadores i treballadors.

Segons informa la UGT, aquest conveni suposarà un increment del 2% per a l'any 2018 en els conceptes salarials i de l'1,5% per al 2019, que es consolidarà en massa salarial, més un incentiu de 200 euros en funció d'objectius no consolidable en massa salarial. El nou conveni també inclou un increment de tots els plusos i beneficis socials establerts en l'empresa en el mateix percentatge que els salaris.

El conveni també preveu el reconeixement de les hores de formació en dissabtes i festius per retribuir-les al preu de les hores festives i una clàusula de revisió anual que recull que en el cas que la suma dels IPC de 2018 i de 2019 superi el 3,5% s'actualitzaran les taules salarials per al 2020 amb la diferència de l'IPC real i aquest 3,5%, sense abonar els endarreriments però consolidant-se aquesta diferència perquè serveixi de base per al proper conveni.

També una ajuda escolar per a fills i filles entre 0 i 16 anys, sense necessitat de justificar-ne l'escolarització, i s'ampliarà l'ajuda per als fills majors de 17 anys fins que arribin als 22 anys, un any més que fins ara; permisos retribuïts de 12 hores anuals per acompanyar al metge fills menors d'edat i pares que ho necessitin.

El comitè d'empresa de la planta de Mollet del Vallès està format per 4 membres de la UGT i un membre de CSC. La UGT ha assumit i signat en solitari la negociació del conveni, i fonts sindicals es mostren satisfetes perquè "les condicions pactades per al nou conveni signifiquen un avenç considerable respecte al conveni anterior".

 

Edicions locals