Només el 21% de les comunitats han fet la inspecció tècnica d’edificis

La Llagosta (27,2%) i Mollet (17,9%) són els municipis amb un parc d’habitatges plurifamiliars més antic

Societat

Només el 21% de les comunitats han fet la inspecció tècnica d’edificis
Només el 21% de les comunitats han fet la inspecció tècnica d’edificis

Baix Vallès

Segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aquest any hi ha registrats al Baix Vallès 1.241 edificis plurifamiliars construïts abans de 1972, un 9,2% del total d’edificis construïts (13.516). La Llagosta (27,2%) i Mollet (17,9%) són els municipis amb un parc d’habitatges plurifamiliars més antic, mentre que Sant Fost (1,5%) i Santa Maria (2,4%) són els que registren construccions més noves.

A la Llagosta, per exemple, 151 edificis dels 556 immobles totals de la població tenen enguany 45 anys o més, i en 162 casos s’ha requerit per carta als seus propietaris que duguin a terme una inspecció (ITE). Fonts de l’Ajuntament llagostenc han explicat que actualment, en tractar-se d’una competència de la Generalitat, el consistori no disposa d’un registre ni de l’edat ni de l’estat dels edificis, però asseguren que “tenim la intenció de fer-ne un inventari per tenir-ne un major control i fer una labor més activa des de l’Ajuntament”. En aquest sentit, afegeixen, “l’Ajuntament només intervé quan cal fer alguna rehabilitació o aplicar mesures correctores”.

A 13 de juny d’enguany, només 251 comunitats de propietaris del Baix Vallès havien lliurat a la Generalitat l’informe de la inspecció, una dada que representa el 21% del total d’inspeccions requerides (1.196). Mollet (27%), Parets (23%) i Sant Fost (20%) són els municipis amb més compliment, mentre que Santa Maria (0%) i Montornès (8%) és on menys seguiment s’ha fet de la normativa.

Finalment, pel que fa a les ITE presentades a escala catalana, el 13,6% no registrava cap deficiència, el 40% tenia deficiències lleus i el 30% importants. Només un 3% presentava deficiències greus –requereixen intervenció immediata– i un 0,1% deficiències molt greus i, per tant, un perill real per als seus ocupants.

Sol·licitud d'ajuts

 Segons explica Navarré, “els costos de fer una ITE són molt diversos, ja que depèn de cada professional, dels tràmits de què es faci càrrec i de la grandària i la tipologia dels edificis”. Davant d’aquesta despesa extra per a molts propietaris, que són els qui n’assumeixen el cost, les administracions poden subvencionar-ne el cost si també es demanen ajuts per finançar obres de rehabilitació.

En aquest sentit, el ple de Mollet va aprovar en l’últim ple una moció del PP en què es demanava a l’Ajuntament una línia d’ajuts econòmics per a les comunitats que es veuen obligades a passar aquestes inspeccions, 600 enguany en el cas de Mollet. La Generalitat, per la seva banda, també concedeix ajuts a la rehabilitació sempre que prèviament s’hagi passat la ITE malgrat que l’edifici no tingui l’antiguitat exigida per passar-la.

 

Edicions locals