El Vallès Oriental és la comarca on més augmenta el teixit empresarial

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç han presentat les dades de la demarcació de Barcelona del 2017

Economia

El Vallès Oriental és la comarca on més augmenta el teixit empresarial
El Vallès Oriental és la comarca on més augmenta el teixit empresarial

El Vallès Oriental és la comarca de la província de Barcelona on més va augmentar el teixit empresarial el 2017 segons l'informe territorial que publiquen anualment la Diputació i la Cambra de Comerç de Barcelona per fer balanç de l'evolució econòmica. Amb tot, aquest creixement és força moderat (1,1%) i dista bastant del 3,1% de l'any anterior i encara més del 5,4% que es va produir al Garraf i que va ser el més alt. De mitjana, la demarcació va incrementar un 0,8% el total d'empreses.

En total, al Vallès Oriental hi havia l'any passat 12.393 empreses, de les quals el 72% eren de serveis (8.899); un 17% indústria (2.150); un 10% contrucció (1.256), i un 1% es dedicaven a l'agricultura (88%). De fet, el sector que més va créixer percentualment va ser el de la construcció, amb 56 nous negocis, seguit dels serveis. En canvi, l'agricultura va perdre quatre empreses a la comarca.

L'evolució dels llocs de treball continua la tendència positiva, amb un augment del 3,7%, però amb menor intensitat que els quatre anys anteriors.

L'ocupació ocupa

Pel que fa als subsectors d'activitat, el que va guanyar més llocs de treball a la comarca va ser el d'activitats relacionades amb l'ocupació (1.083), seguit del comerç a l'engròs (628). També van augmentar els llocs de treball les activitats especialitzades de construcció (373), les indústries químiques (319) i el cautxú i plàstic (314).

En canvi, els anomenats serveis socials sense allotjament van perdre 254 llocs de treball, com també van disminuir places laborals en el subsector de vehicles de motor (179 menys), de fabricació de begudes (160), el comerç al detall (146) i els productes informàtics i electrònics (60).

L'informe també destaca que el Vallès Oriental concentra el 20% dels llocs de treball de la indústria química de la demarcació.

Prestacions per desocupació

A final del 2017 hi havia concedides 12.587 prestacions per desocupació, un 10,5% menys que l’any anterior. La taxa de cobertura no varia del 58,6% respecte a l’any anterior. Les tipologies de prestació per desocupació disminuïen el nombre respecte a l’any anterior: les prestacions contributives, un 5,1%; les assistencials, un 16,1%, i les de renda activa d’inserció, un 23%.

Places hoteleres

Pel que fa a l'activitat turística, l'informe alerta que el Vallès Oriental va experimentar l'any passat una lleugera pèrdua de places hoteleres (-0,3%), malgrat que al conjunt de la demarcació l'oferta hotelera mostrava un augment de places disponibles a la majoria de comarques. De fet, al conjunt de la demarcació els viatgers en hotels van augmentar un 3,1%.

Quatre anys amb més ocupació

A la finalització de l’any 2017, l’ocupació registrada de la població resident al Vallès Oriental obtenia un increment del 3,6%, idèntica a la de l’any anterior, i per sobre de les dades de la demarcació de Barcelona. Amb aquesta xifra acumula quatre anys continuats de creixement de l’ocupació.

Així, l’any acabava amb 170.883 persones ocupades residents a la comarca, gairebé 6.000 més que l’any anterior. Per sexes, l’ocupació creixia gairebé igual en les dones (3,7%) que en els homes (3,5%). Les dones representaven el 46% de la població ocupada.

 

 

Edicions locals