El sector de la logística s'acosta al del metall

El Baix Vallès té 184 centres logístics per 185 de productes metàl·lics

Economia

El Baix Vallès és la zona de la comarca amb més activitat del sector logístic
El Baix Vallès és la zona de la comarca amb més activitat del sector logístic

El sector logístic s’està convertint els últims anys en un dels impulsors econòmics de la zona. Al Baix Vallès hi ha actualment, segons el cens de la Taula Vallès Oriental Avança, 184 centres de logística –146 d’emmagatzematge i 38 de transports–, una activitat que va prenent cada vegada més força i que s'apropa al sector del metall, que havia estat hegemònic fins ara.

Actualment hi ha 161 empreses de productes metàl·lics, tot i que n'hi ha 28 més de maquinària i equips. També té un pes important el comerç a l'engròs i la reparació de vehicles (amb 223 activitats). A la zona també hi ha 40 indústries de productes de cautxú i plàstics, 32 químiques i 32 més d’arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats, així com 43 constructores i 40 indústries dedicades al subministrament d'aigua, sanejament, gestió de residus i descontaminació.

Per municipis, la major concentració d’empreses es troba als polígons de Parets, amb 255 activitats registrades dels cinc sectors amb major implantació. El segueixen Montornès (205), Montmeló (153), Mollet (112), la Llagosta (104), Martorelles (86), Sant Fost (85) i Santa Maria (3). Concretament de l’àmbit logístic, Parets compta amb 55 empreses de transport i emmagatzematge, seguit de Montornès (41), i Montmeló (31), Mollet (18), la Llagosta (18), Sant Fost (11) i Martorelles (10).

Pel que fa a l’augment del sector logístic, que es preveu que continuï creixent els pròxims anys al Baix Vallès, el director general de Segro a Espanya, David Alcázar, explica que “l’augment del comerç electrònic ha suposat un revulsiu i ha comportat un canvi en les necessitats dels venedors al detall, però també ho ha estat la recuperació econòmica i la del sector immobiliari, que està clarament invertint en espais logístics pel potencial que ofereixen”.

Aquests inversors busquen instal·lacions en ubicacions fàcilment accessibles i de mides diferents: des de grans superfícies fins a petits centres de distribució local “perquè cada empresa té unes necessitats logístiques diferents d’acord amb el seu sistema de distribució i model empresarial”, apunta Alcázar.

Edicions locals