Mireia Dionisio: 'Amb el nou POUM podem imaginar nous usos per a Can Prat'

Can Prat centre i el Calderí són els dos espais de creixement que li queden a la ciutat

Societat, Economia

Mireia Dionisio: 'Amb el nou POUM podem imaginar nous usos per a Can Prat'
Mireia Dionisio: 'Amb el nou POUM podem imaginar nous usos per a Can Prat'

A banda dels eixos comercials ja existents, Mollet compta amb dos espais de creixement encara per desenvolupar: el Calderí i Can Prat centre (espai on hi havia l'antiga Tenería Franco Española).

Pel que fa al Calderí, el planejament ja està definit i inclou uns 35.000 metres quadrats d'usos comercials, on es preveu la construcció d'un centre comercial. Pel que fa a Can Prat, la planificació existent fins ara contempla els usos industrials i de serveis però "amb la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) podem imaginar altres usos", explicava la regidora de Planejament i Gestió Urbanística, Mireia Dionisio, durant la presentació del Pla estratègic de comerç i serveis de la ciutat.

En aquest sentit, l'alcalde Monràs explicava que el model de l'actual govern és "integrar grans espais comercials en l'estructura urbana" i lamentava que la Generalitat no hagi tractat l'espai de Can Prat com a trama urbana consolidada, una consideració que permetria ampliar els usos a la zona. Amb tot, indicava que Can Prat "s'ha de projectar".

D'altra banda, el futur POUM "haurà de tenir en compte algunes de les consideracions del pla comercial", deia Monràs. En aquest sentit, l'alcalde posava exemples com la reconversió d'alguns baixos comercials en habitatge per "evitar més dispersió del comerç" o la redacció d'una normativa amb "criteris més generosos per permetre ubicacions de tipologia comercial a la ciutat", concloïa. 

Edicions locals