Avís preventiu per contaminació atmosfèrica al Baix Vallès

L'anticicló i una entrada d'aire subsaharià, dos dels motius de l'alta contaminació

Societat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric, que inclou Granollers i els municipis del Baix Vallès.

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental. L’avís preventiu comporta indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat; informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos, i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.

Superacions dels nivells de partícules

La mesura es pren per causa dels nivells força elevats de contaminació mesurats, degut en bona part a l’increment de la mobilitat associada al #MWC19, d’una intrusió de pols sahariana i de la persistència d’un potent anticicló que dificulta la dispersió de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a l’atmosfera.

Dilluns es van produir dues superacions del valor límit diari (50 micrograms per metre cúbic) per a les PM10 als punts de mesurament Barcelona (Vall d’Hebrón), i Granollers. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment diari exhaustiu dels nivells i valorarà si cal activar un episodi de contaminació per partícules –que no comporta restriccions de vehicles–, o bé desactivar l’avís preventiu.

A la conurbació de Barcelona, a més, en les darreres hores també s’han detectat nivells força alts de diòxid de nitrogen (NO2). És per això que s’està fent un seguiment atent de la situació. D’haver-se de declarar un episodi ambiental per NO2, sí que s’activaria el protocol que preveu restriccions de vehicles i un reforç del transport públic.

Edicions locals