L'Ajuntament de Mollet assenyala la conjuntura econòmica i la tasca d'EMFO com a causants de la millora al mercat laboral

El consistori ha presentat la memòria d'EMFO i ha assegurat que els plans d'ocupació de Mollet estan donant fruits quantitatius i qualitatius

Economia

Raul Broto i Josep Monràs
Raul Broto i Josep Monràs

Mollet del Vallès

L'Ajuntament de Mollet ha presentat aquest dimarts la memòria de l'activitat de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació (EMFO) de 2018. L'alcalde de la ciutat, Josep Monràs, i el regidor d'ocupació i joventut, Raul Broto, han estat els encarregats de fer valoració del mercat laboral al darrer any i de la tasca realitzada per l'empresa municipal en aquest àmbit.

La idea força dels dos polítics baixvallesans del partit socialista ha estat la mateixa: el mercat del treball al municipi millora com a conseqüència de la reactivació econòmica que viu l'Estat espanyol, però també gràcies a la important feina que s'ha dut a terme des dels serveis tècnics d'EMFO.

En aquest sentit, Broto ha assenyalat que "l'aposta durant els últims anys està donant els seus fruits tant a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu". El mateix regidor ha separat en cinc els eixos en els quals s'ha treballat des d'EMFO.

El primer d'aquest és el referit al Servei de Formació. Segons dades del consistori, 298 persones han participat durant el 2018 en aquests cursos impartits per Mollet Forma que representen un total de 7.070 hores de formació. En comparació amb l'any 2017, això representa un 34,8% més de persones participants i 1.450 hores de cursos més.

El segon dels punts tractats per Broto és el relacionat amb el Servei d'Orientació. Els 9 programes de cerca de feina han fet que 1.325 persones en trobessin el 2018. Tot i això, Broto ha afirmat que, com en el conjunt de Catalunya, "en un mercat laboral precaritzat, la majoria d'aquests contractes són temporals".

El tercer dels punts en els quals s'ha centrat l'activitat d'EMFO és en l'ocupació dels joves menors de 30 anys. En total s'ha atès a 1.847 joves i d'aquests 342 han aconseguit inserir-se en el mercat laboral. "El programa de garantia juvenil ha estat fonamental per aconseguir que augmentessin en un 16,2% els joves atesos respecte fa quatre anys", ha explicat Broto.

En aquesta línia, des del govern municipal, s'ha volgut fer menció al Mollet Hub, el nou centre d'emprenedoria i joventut de la ciutat que es presentarà en les pròximes setmanes. Monràs i Broto han considerat que aquest equipament serà la pedra angular dels plans d'ocupació futurs i del dinamisme econòmic i empresarial de la ciutat.

El quart punt del qual s'ha valorat la feina EMFO ha estat el de la promoció de les empreses. En el darrer any s'han creat 86 nous negocis. Tanmateix, el 25% eren serveis personals, el 15% de l'àmbit de la restauració i el 15% serveis minoristes; sectors amb menys valor afegit que d'altres com la indústria o les noves tecnologies. Monràs per la seva banda ha volgut remarcar que dels nous negocis que es creen a Mollet, el 70% sobreviu més enllà d'un any.

Per últim, la memòria d'EMFO ha valorat positivament els plans d'ocupació engegats des del consistori. 108 ciutadans de Mollet van ser contractats a través d'aquests, un 1,9% més que l'any anterior.

Monràs ha conclòs la presentació de la memòria asseverant que el treball d'EMFO "va més enllà del govern i la política d'ocupació a Mollet ha de continuar essent la mateixa".

Edicions locals