La Junta de compensació proposa un nou projecte per al futur del Calderí amb més habitatge protegit

La proposta incrementa el sostre residencial protegit de 13.000 a 31.000 metres quadrats

Societat

La Junta de compensació proposa un nou projecte per al futur del Calderí
La Junta de compensació proposa un nou projecte per al futur del Calderí

Laura Ortiz

El desenvolupament del futur barri del Calderí pren una nova embranzida. Dilluns està previst que el ple aprovi una modificació del PGOU que permeti els projectes de reparcel·lació i urbanització de l'espai de 297.000 metres quadrats delimitats per la via del tren Barcelona-França, l'avinguda Badalona, el Club de Tennis, l'avinguda Burgos i l'entorn dels carrers Martí l'Humà i la Plana.

La Junta de compensació, formada pels propietaris dels terrenys, entre els quals l'Ajuntament, han presentat una nova proposta que varia en part de la de l'octubre del 2014, quan es va aprovar provisionalment el text refós del Pla parcial de la zona. En concret, les principals modificacions són, d'una banda, la reducció del sostre edificable, que passa de 157.910 a 144.277 metres quadrats; i la del sostre terciari –serveis i comerç– que també disminueix i passa de 55.089 a 41.457 metres quadrats.  

Més del triple de pisos protegits

Per contra, respecte el pla aprovat el 2014, la modificació actual preveu un augment substancial de l'espai residencial protegit que passa de 13.000 a 30.846 metres quadrats i una reducció del sostre residencial de lliure mercat. Això es tradueix en 480 habitatges de protecció –pels 144 previstos el 2014– dels quals uns 140 seran de propietat municipal, segons han avançat fonts de l'Ajuntament. Pel que fa als habitatges de mercat lliure passarien dels 868 previstos a 849.

Pel que fa a la resta de superfície, la modificació preveu 94.130 metres quadrats destinats a espais lliures i 82.885 metres quadrats per a equipaments, unes xifres que, segons dades de l'Ajuntament, estan molt per sobre del que marquen els mínims legals. En el cas dels equipaments de titularitat pública, es preveuen destinats a usos docents, assistencials i sanitaris, culturals i d'espectacles, a serveis ambientals i recreatius i esportius.

Ara, l'Ajuntament presenta al ple la modificació del PGOU per classificar l'espai com a sòl urbanitzable delimitat, un pas necessari perquè, seguidament, la Junta de compensació pugui presentar els projectes de reparcel·lació i d'urbanització, darrer pas per al desenvolupament.

El Calderí, juntament amb part de Can Prat, és l'última zona de creixement que li queda a la ciutat de Mollet. Els projectes per desenvolupar l'espai, del qual és propietari majoritari el Consorci de la Zona Franca, es van succeint des de fa més de 15 anys però les traves en els tràmits urbanístics i la crisi econòmica l'han anat frenant successivament.

Edicions locals