PSC i Podem acorden la supressió de les bonificacions als cotxes més contaminants

La formació morada presenta 127 propostes programàtiques al govern socialista

Política

PSC i Podem han arribat a diversos acords pel que fa a les ordenances fiscals per al 2020, entre els quals la supressió de les bonificacions a aquells vehicles més contaminants per antiguitat i l'increment de les bonificacions als propietaris d'habitatges que els lloguin a un preu inferior al que marqui l'índex de referència establert per la Generalitat.

Els acords s'han assolit en el marc de la comissió bilateral conjunta establerta entre Podem i el PSC de Mollet, en la qual el partit morat ha fet unes propostes "en el marc de la justícia fiscal (tarifació social) i la implementació de criteris mediambientals", apunten des de Podem.

En concret, les propostes consensuades entre el govern i Podem són, segons Podem, l'increment de la bonificació del 50% al 80% de l'IBI a propietaris que destinin els seus pisos a lloguer amb un preu no superior a l'índex de referència establert per la Generalitat. També s'ha acordat la incorporació d'un recàrrec del 50% en l'IBI d'habitatges buits propietat de societats i grans tenidors.

Pel que fa a les noves bonificacions de l'IBI proposades pel PSC a aquells immobles que instal·len sistema d'aprofitament tèrmic, elèctric, solar, etc. s'ha consensuat un increment de períodes i percentatges d'aplicació. Així, les bonificacions a habitatges unifamiliars, plurifamiliars i a indústries passaran del 20% inicialment previst al 30%.

També en l'àmbit mediambiental, socialistes i Podem han acordat la supressió de bonificacions de l'impost de circulació als vehicles de més de 40 anys ( 40%) i als vehicles d'entre 25 i 40 anys (20%), pel seu alt grau de contaminació. En aquest sentit, estaran exempts de l'Impost de Circulació els vehicles històrics d'acord amb els criteris de la Direcció General de Trànsit.

Un altre element que s'incorpora és la implementació en el sistema de bonificació del rebut d'escombraries domiciliàries del nou sistema de comunicació mitjançant recepció d'un codi del Servei de recollida d'estris de la deixalleria, una proposta que va ser aprovada al ple del 30 de setembre a proposta de Podem.

La comissió bilateral ha arribat a altres acords com l'actualització de taxes i peus públics d'acord amb l'IPC i l'actualització de les taxes per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.

Propostes programàtiques

En el marc de la comissió bilateral, i a banda de la negociació de les ordenances fiscals, Podem ha traslladat a la formació socialista un document amb 127 propostes polítiques "orientades a aconseguir un Mollet més progressista amb l'objectiu d'avançar cap a un model de ciutat més verda, més justa, més cívica i més solidària".

Des de Podem Mollet es proposen 13 blocs bàsics d'acció: ocupació, economia, habitatge i urbanisme, educació, serveis socials, medi ambient i animalisme, feminisme, sanitat, immigració, cultura i esport, mobilitat, seguretat ciutadana, transparència democràtica i comunicació.

Podem valora el treball conjunt en el marc de la comissió bilateral i espera "una resposta positiva del Partit Socialista que permeti seguir avançant en la consecució de polítiques progressistes", apunten.

Edicions locals