Mollet aprova un pressupost de 65,8 milions per a l'exercici 2020

Els comptes, que s'han elaborat sota un criteri de "prudència", augmenten un 3,9%

Política

El consistori ha aprovat un pressupost consolidat de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms de 65.766.930 euros, una xifra un 3,9% superior als comptes aprovats l'any passat i que, segons el govern, "prioritzaran la justícia social, la lluita contra la crisi climàtica i la millora de l’espai i els equipaments públics", deia la regidora d'Hisenda, Mireia Dionisio.

Segons la regidora, l'elaboració del pressupost s'ha fet seguint un criteri de "prudència". Pel que fa als ingressos de l'Ajuntament, es preveu que el 2020, i després de l'increment generalitzat de les ordenances fiscals del 3%, es recaptin 19.668.989 euros en impostos directes i indirectes, una xifra que representa un 32,9% dels ingressos municipals anuals. En aquest capítol es preveu un augment del 9,74% dels ingressos que provenen dels impostos indirectes, que estan vinculats a l'evolució de l'activitat econòmica al municipi (construcció, obres...).

Pel que fa a la previsió de despesa, el capítol 1 –que recull les despeses de personal– ha augmentat gairebé un milió i mig fins als 17.980.869 euros, després de recollir l'acord del govern de l'Estat amb els sindicats per a l'increment de les retribucions del personal de les administracions públiques.

Nou bus i policia de proximitat

El capítol de despeses en béns corrents i serveis també ha crescut un milió i s'ha situat en els 22.063.245 euros, una quantitat que ha de servir, entre altres, per continuar els treballs de redacció del POUM i per fer possible la incorporació d'un nou bus i la posada en marxa de la iniciativa Mollet ciutat 30 km/h com a mesura contra el canvi climàtic. En aquest sentit, també es preveuen partides per al pla de substitució de la flota de vehicles municipals per vehicles sostenibles i aplicar millores d'eficiència energètica.

Una altra de les novetats és la dotació econòmica per posar en marxa la Unitat de Proximitat de la Policia Municipal, una unitat que pretén reforçar la coordinació i el treball del cos als barris.
També es preveu iniciar durant l'any vinent l'elaboració d'una carta de serveis als barris com a eina per determinar juntament amb el veïnat la seva transformació urbana i comunitària; finalitzar la redacció del Pacte local de civisme; desenvolupar el Pla local per a la infància, i desplegar accions vinculades a la nova regidoria de Respecte Animal.

D'altra banda, la dotació econòmica per a ajudes a diferents col·lectius s'incrementa en un 24% per oferir ajuts directes a persones amb dificultats econòmiques  i en un 16,7% per a polítiques del foment de l'ocupació amb ajudes a  la contractació dels menors de 30 anys i els majors de 50.

El 40% del capítol d'inversions per pagar deute de la Vinyota

El capítol d'inversions també creix i se situa en els 2.711.000 euros, uns 632.000 euros més que el pressupost de 2019. La partida més elevada del capítol és d'1.061.000 euros destinada a la inversió en terrenys, una xifra que suposa el 40% del total d'inversions. Amb tot, aquest milió, segons assegurava el portaveu d'Ara Mollet ERC MES, Oriol López, servirà per "pagar indemnitzacions a propietaris dels terrenys expropiats de la Vinyota". La segona partida més elevada serà una de 605.000 euros destinada a edificis i condicionament d'equipaments municipals, seguida de la de 404.000 euros reservada per a millores a carrers i espais públics de la ciutat. D'aquests, 100.000 euros seran per al procés participació Decideix 100.000, amb què la ciutadania tria un projecte per invertir-hi.

Una altra partida serà la de 110.000 euros per a la inversió en el parc d'habitatge públic, una partida que, segons explicava la portaveu de Mollet en Comú, es duplicarà amb els 110.000 euros del mateix concepte que no es van executar l'any passat, i que han de servir per a l'adequació d'habitatge social a l'edifici de les antigues escoles Longarón. En conjunt, algunes de les actuacions previstes són: la instal·lació progressiva de punts de càrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat i de punts de connexió wifi a l'espai públic, l'habilitació d'un espai per a la pràctica esportiva a l'aire lliure, la renovació de parcs infantils, recursos per millorar els polígons, un nou espai d'esbarjo per a gossos i els projectes de remodelació del pavelló de Riera Seca, la plaça de la Ganiveta i el parc de Lluís Companys.  

Edicions locals