Quatre ajuntaments baixvallesans demanen la revisió del cadastre per al 2020

La revisió del valor cadastral té incidència en el pagament de l'Impost de Béns Immobles

Economia

Redacció / ACN

Els ajuntaments de Mollet, la Llagosta, Martorelles i Santa Maria de Martorelles han sol·licitat al Ministeri d’Hisenda revisar el 2020 els valors cadastrals dels seus immobles urbans, que són els que, sobretot, serveixen per aplicar l’impost sobre béns immobles (IBI).

La revisió implicarà pujades dels valors urbans d’un 3% aproximadament, ja que l’anterior revisió que es va fer en cadascun dels quatre municipis s’havia realitzat en dates anteriors al 2011. En concret, a Mollet, l'any d'entrada en vigor de l'anterior revisió va ser el 1996; a la Llagosta, el 1994; a Martorelles, el 1999, i a Santa Maria de Martorelles, el 1995.
 
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicava dissabte l’ordre del Ministeri d’Hisenda que estableix la relació dels 1.092 municipis de tot Espanya que han sol·licitat revisar els seus valors cadastrals urbans el 2020. Els ajuntaments poden sol·licitar l'actualització dels seus valors sempre que hagin transcorregut almenys cinc anys des de l’entrada en vigor dels últims valors cadastrals. Els ajuntaments que apareixen ara en l’ordre ministerial la van haver de sol·licitar abans del 31 de juliol passat.

Una pujada dels valors cadastrals implica un augment de la base imposable sobre la qual cada ajuntament aplica el seu impost sobre béns immobles (IBI). Si puja el valor cadastral puja l’IBI tret que l’ajuntament decideixi neutralitzar d’alguna manera aquest efecte reduint el tipus impositiu (percentatge) que s’aplica sobre la base imposable per evitar l'increment del que paguen els propietaris. En tot cas, els possibles efectes no es noten l’any en què es realitza l’actualització cadastral, sinó en exercicis posteriors.

El BOE també publica el reial decret llei de mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social que estableix quant hauran de pujar o baixar els nous valors cadastrals el 2020 en funció de l’últim any en què es van revisar. Per als municipis que se situen en l’interval entre 1989 i el 2003 –que és el cas dels quatre municipis baixvallesans–, es preveu un coeficient d’1,03 (pujada del 3%).

Edicions locals