Mollet deixa d'ingressar un milió d'euros per la crisi del totxo

L'any passat l'Ajuntament va deixar d'ingressar poc més d'un milió d'euros del previst en el pressupost en conceptes relacionats amb la compravenda de terrenys i immobles i amb la construcció.

Societat

En el ple de dilluns, el govern local donava compte de la liquidació del pressupost de 2007, que pel que fa a l’Ajuntament, s’ha tancat amb un romanent de tressoreria negatiu de dos milions d’euros. El regidor  d’Economia, Josep Garzon, assegurava que "la davallada de la construcció d’habitatges ha provocat una caiguda d’ingressos que afecta no només a Mollet sinó a totes les administracions locals", deia.
Garzon també apuntava com una de les causes de la davallada d’ingressos del consistori l’increment de l’IPC per sobre del previst, quan la pujada dels tributs municipals va ser inferior a aquesta pujada.
En conceptes urbanístics l’Ajuntament va deixar d’ingressar 1.070.000 d’euros. D’aquests, 670.000 van ser en concepte de plusvàlues, que és l’impost que cobra l’Ajuntament cada vegada que hi ha la transmissió de propietat d’un bé immoble, sigui, per exemple, un habitatge, una plaça d’aparcament o un terreny. En l’impost, que ha de pagar el venedor, es grava l’increment del valor que ha pogut experimentar el terreny des de la data en què es va adquirir fins a la data en què es transmet. La davallada de la venda de pisos a Mollet, entre altres, ha fet que la recaptació per plusvàlues caigués un 28%.
L’altre concepte afectat per la crisi del totxo és la davallada de cobraments de taxes urbanístiques, com les llicències d’obres. En aquest cas, s’han deixat d’ingressar uns 400.000 euros, xifra que representa un caiguda del 24%.

BAIXA LA CONSTRUCCIÓ

De fet, les dades constaten la sensació de crisi que viu el sector tant en el volum de transaccions de pisos, que cada cop costen més de vendre, com en la construcció de nous habitatges. Si fa poc més d’un any el temps mitjà per vendre un pis a Mollet era d’entre tres i sis mesos, actualment fonts immobiliàries apunten que es pot arribar als dos anys. El 2007 per vendre una promoció nova a Mollet es trigava uns 36 mesos. Així, la tendència que està prevalent és el lloguer. Segons la Generalitat, a Mollet el 2007 es van formalitzar 192 nous contractes de lloguer pels 175 de l’any anterior. El preu mitjà va ser de 864 euros al mes una xifra que suposa un increment del 14,8% respecte el 2006.

Per altra banda, segons un informe de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, Mollet és un dels deu municipis catalans de més de 20.000 habitants on menys pisos nous es van començar a construir l’any passat. El 2007 es van iniciar 175 habitatges nous, una taxa que suposa 3,4 habitatges iniciats per cada mil habitants.

A més, una de les conseqüències del retrocés del mercat immobiliari és el tancament d’oficines dedicades a la compravenda de pisos. Segons fonts locals, en el darrer any van tancar més de la meitat d’immobiliàries de Mollet.

Edicions locals