Les queixes i consultes al Síndic Personer van créixer un 14,5% el 2019

Lluís Martínez presenta l'informe anual de les actuacions fetes des de l'oficina del defensor local

Societat

Les queixes i consultes al Síndic Personer van créixer un 14,5% el 2019
Les queixes i consultes al Síndic Personer van créixer un 14,5% el 2019 | @SindicdeMollet

Laura Ortiz

Un any més, el Síndic Personer ha presentat l'informe anual d'actuacions, un document detallat amb totes i cadascuna de les accions que Lluís Martínez, com a defensor local, va efectuar durant el 2019. Quantitativament, el nombre de queixes i consultes dels veïns en relació amb l'Ajuntament va augmentar un 14,5%.

L'Oficina del Síndic va gestionar 166 expedients, 60 dels quals queixes i 106 consultes. "Són poques en comparació amb el moviment d'actuacions que hi ha a l'Ajuntament, sigui perquè moltes situacions es resolen o perquè hi ha una manca de coneixement del Síndic", exposava Martínez dilluns durant el ple de presentació del seu informe. En aquest sentit, el Síndic suggeria a l'Ajuntament que fes una major difusió entre la ciutadania sobre aquesta figura. "Cal que els veïns coneguin que el Síndic defensa els seus drets en els conflictes amb l'administració local i que ho intenta fer amb la major objectivitat i independència", deia.

Queixes sobre administració i territori

Pel que fa a la tipologia de les queixes, el 28% (17) van fer referència a l'administració general (8 a tributs, 2 a sancions, 2 a responsabilitat patrimonial, 5 a temes diversos); i el 23% (14) a l’àrea de Territori (5 relatives a habitatge, 4 a via pública, 3 a obres i llicències urbanístiques, 2 a medi ambient). Sobre el perfil d'usuari de l'Oficina del Síndic, el 46% van ser veïns de més de 55 anys i Martínez lamentava que només el 12% fossin menors de 35 anys.
També es van destacar els resultats de la Carta de Serveis i Bones Pràctiques del Síndic, que es posava en marxa el 2019 i que ha servit per avaluar la qualitat del servei, que els usuaris han valorat en un 4,8 sobre 5.

Recomanacions al govern local

Entre les potestats del Síndic, hi ha la de fer recomanacions a l'Ajuntament, uns suggeriments que, segons Martínez, són "fruit de l'experiència a l'Oficina del Síndic i en funció de la gent que es pot queixar sobre un mateix problema". Enguany, les recomanacions estan molt centrades en la via pública. D'una banda, el Síndic planteja a l'Ajuntament que millori la seguretat als passos de vianants més freqüentats de la ciutat. "En alguns casos caldria millorar-ne la visibilitat i la il·luminació", deia. Martínez també considera necessària una campanya informativa adreçada als titulars de targetes d'aparcament per a discapacitats per recordar les normes d'aplicació, donar a conèixer els seus drets i deures i, evitar així, situacions d'indefensió per manca de coneixement de la normativa. El Síndic també recomana revisar els criteris per accedir a les zones de vianants tancades amb pilones hidràuliques i revisar, també, els criteris d'actuació de Sorea en els casos de fuites involuntàries en el servei de distribució de l'aigua potable.

Més enllà de la gestió de queixes i consultes, el Síndic va posar en valor el vessant didàctic i preventiu de la institució, que s'ha plasmat en 241 activitats diverses com reunions, jornades, taules rodones, entre altres. D'aquestes, Martínez va destacar especialment la campanya El síndic a l'escola, una iniciativa per difondre la figura i aprofundir en el coneixement dels drets i deures dels infants, que va consistir en una vintena de sessions amb alumnes de cicle superior de primària (500 alumnes).

 

Edicions locals