Mollet engega un pla per impulsar la promoció turística

La primera sessió ha recollit totes les propostes per part d'agents i associacions del municipi

Societat

Mollet engega un pla per impulsar la promoció turística
Mollet engega un pla per impulsar la promoció turística | Ajuntament de Mollet

Aquesta setmana s'ha dut a terme la primera sessió del procés de redacció del Pla de Màrqueting Turístic Operatiu de Mollet. En aquest primer fòrum ha participat una trentena d'agents, tant de l'àmbit públic com privat, així com del teixit associatiu del municipi, relacionats amb el turisme i la promoció de la ciutat.

L'objectiu d'aquesta primera trobada ha estat analitzar conjuntament la diagnosi i treballar sobre quins elements són claus per definir una estratègia de la ciutat envers la promoció turística. Encarna Ortiz, regidora de Turisme i Promoció de la Ciutat afirma que "aquest Pla té l'objectiu de prioritzar i orientar el turisme a la ciutat, amb una metodologia participativa que integri la visió de tots els agents implicats. Per aquesta raó, i després d'una primera fase d'anàlisi en què es van entrevistar a diferents persones, tant de l'àmbit públic com del privat, ara iniciem les sessions de participació per poder construir un diagnòstic conjunt, definir els objectius estratègics i les actuacions concretes que s'hauran de tirar endavant en els pròxims anys". A més, Ortiz afegeix que "Mollet té un gran potencial en matèria de promoció de la ciutat i ara és el moment de definir i preparar un pla que ha de ser compartit per tots els actors que intervenim en la projecció de la ciutat".

Amb totes les propostes recollides durant aquest primer fòrum, s'acabarà de decidir la diagnosi i es definiran els objectius estratègics del Pla. Durant el segon fòrum participatiu, els agents podran aportar les seves propostes per tal de decidir quines accions han de contemplar el Pla de màrqueting turístic de la ciutat.

Revalorar el patrimoni municipal

L'Ajuntament de Mollet va engegar a finals d'octubre l'elaboració d'un Pla de màrqueting turístic amb l'objectiu d'impulsar la imatge de la ciutat com a centre d'atracció de visitants i fer valdre el patrimoni municipal. L'elaboració del pla es fa amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Edicions locals