Els grups polítics molletans acorden treballar plegats per superar la crisi del coronavirus

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat una declaració institucional

Política

Els grups polítics molletans acorden treballar plegats per superar la crisi del coronavirus
Els grups polítics molletans acorden treballar plegats per superar la crisi del coronavirus

Mollet del Vallès

Avui la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Mollet, presidida per l'alcalde, ha aprovat per unanimitat una declaració institucional arran de la crisi del Covid-19, en què el consistori pren el compromís de fer tot el que estigui al seu abast per minimitzar l’impacte social i econòmic del coronavirus.

En la declaració (que podeu consultar al document adjunt), els grups municipals es fixen com a prioritat institucional destinar tots els recursos necessaris, inclús reajustar el pressupost municipal actual i futur, i buscar alternatives econòmiques per poder establir mesures de protecció social i de reactivació econòmica. També reclamen a les administracions supramunicipals que es prenguin mesures per garantir recursos al municipis, entre d'altres, l'anul·lació de totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l'autonomia dels ajuntaments.

El document diu també que “es tracta d'una veritable qüestió de país en què no hi caben iniciatives aïllades. Totes les accions han de ser globals, concertades i coordinades entre els diferents agents polítics, econòmics i socials del nostre país. Les diferents mesures adoptades pels ens locals amb escassos recursos, esforç inesgotable i intel·ligència col·lectiva han de servir de referent nacional en l'actuació i l'abordatge d'una emergència humanitària, des del respecte institucional, el diàleg permanent i la coordinació i cooperació i no des de la confrontació institucional”.

La declaració institucional afirma que “avui, el conjunt de persones i grups polítics que integrem la corporació, i convençuts i convençudes que expressem els sentiments del conjunt d’organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, veïnals, socials, culturals, esportives del nostre municipi, manifestem de forma unànime el servei a l’interès general”.

Així, doncs els acords mostren el condol a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats i agraeix la feina i el compromís de tot el personal sanitari, del personal de les residències de gent gran, dels cossos de seguretat i tots els treballadors i treballadores públics que fan que els serveis bàsics continuïn en funcionament.

També es mostra l’agraïment públic a la solidaritat de centenars de persones anònimes, d’entitats i d’empreses que contribueixen amb el seu treball voluntari o donacions i a tota la població que manté el confinament i compleixen les indicacions de les autoritats sanitàries.

Ll’Ajuntament de Mollet pren el compromís d'establir mesures de protecció social i reactivació econòmica amb els objectius de combatre la vulnerabilitat de les persones i famílies; reactivar l’economia local i impulsar el comerç de proximitat i impulsar l’ocupació. "Treballarem amb lleialtat institucional, amb cooperació, coordinació i col·laboració entre formacions, tot i mantenir les nostres legítimes posicions polítiques, i buscant els màxims consensos possibles per aconseguir els nostres objectius comuns", apunta la declaració.

El consistori també es posa a disposició dels governs de la Generalitat i de l’Estat i els insta a crear els mecanismes de col·laboració permanent amb el món local "evitant la confrontació i reforçant els canals de concertació i de comunicació transparents".

La declaració també apunta que "cal fer compatibles la seguretat i la llibertat individual i col·lectiva, preservant les mesures excepcionals establertes" i reclama una una actitud proactiva de la Unió Europea per adoptar totes aquelles mesures que permetin flexibilitzar les mesures de restricció i disponibilitat econòmica per al conjunt d’administracions públiques i la reactivació econòmica dels sectors productius.

En aquest sentit, també s'apel·la a totes les administracions públiques (Govern d’Espanya, Generalitat de Catalunya i Unió Europea) a prendre també mesures adequades per garantir que autònoms, comerciants, empreses i treballadors i treballadores puguin arribar al final de la crisi "en les millors condicions per garantir una ràpida posada en marxa de l’activitat".

Els portaveus de totes les formacions reclamen que es flexibilitzin totes les regles econòmiques i pressupostàries a les quals estem sotmesos el món local, i que s’anul·lin totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l'autonomia dels ajuntaments. Així també reclamem que es garanteixin les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar a les noves necessitats que generarà la crisi; i que es redefineixin els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.

Tanquen el document aquest missatge adreçat a la ciutadania: “Som conscients que quan passi la pandèmia ens trobarem amb una situació econòmica i social, local i global molt difícil i volem que la ciutadania de Mollet tingui la certesa que els grups municipals de l’Ajuntament de Mollet, des del govern i des de l’oposició, sabrem estar a l’altura del moment”.

Edicions locals