Mollet aprova l'Avanç del POUM, l'esborrany del model de ciutat per als propers anys

El document aposta per la interconnexió de Gallecs i el Besòs i per la reutilització d'habitatges

Societat, Política

Mollet aprova l'Avanç del POUM, l'esborrany del model de ciutat per als propers anys
Mollet aprova l'Avanç del POUM, l'esborrany del model de ciutat per als propers anys

Mollet del Vallès

El ple d'aquest dilluns aprovava l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el document que recull quines seran les línies estratègiques i els criteris que marcaran la futura planificació urbanística de la ciutat.

Actualment, el municipi es regeix per les Normes de planejament urbanístic de Mollet, un document de transició aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat després que el 2016 una sentència del Tribunal Suprem tombés el POUM aprovat el 2005.

L'Avanç, que és el primer pas per al futur POUM, mostra els criteris a seguir en la futura planificació però encara no recull el marc normatiu, amb qualificacions i ordenacions més concretes, que sí vindrà determinat amb l'aprovació inicial del POUM. Posteriorment, el POUM haurà de passar un altre cop pel ple, per ser aprovat provisionalment, i, finalment, serà la Generalitat qui donarà el vistiplau definitiu.
El document ha estat redactat pel despatx d'arquitectes Jornet-Llop-Pastor SLP després d'un procés participatiu –en què han pres part una trentena de ciutadans a banda d'entitats i grups municipals amb una vintena de trobades– que aportava la diagnosi de la situació de la ciutat i la posterior proposta.

L'Avanç proposa unes bases programàtiques, que engloben els principals potencials del desenvolupament del municipi del futur: capitalitat del Baix Vallès; aposta per una ciutat compacta, diversa i de qualitat; compromesa en la lluita contra el canvi climàtic; treballadora i inclusiva, i enfocada a la salut i la sostenibilitat.

Sobre aquestes bases es dibuixen unes directrius i línies projectuals d'entre les quals destaca l'aposta pel creixement interior i la requalificació urbana seguint un model de ciutat compacta. En aquest sentit, segons explicava la regidora de Territori, Planificació Urbanística i Obres, Mireia Dionisio, hi ha una aposta per la reutilització d'habitatges, amb predomini del model plurifamiliar, i a preu assequible, amb un alt percentatge d'habitatge de protecció oficial.

Connectar Gallecs i el Besòs

Un altre dels elements clau és la  interconnexió verda, que pretén connectar els dos grans espais verds de la ciutat Gallecs i el Besòs. "No podem continuar donant l'esquena al riu com a ciutat", deia Dionisio, qui avançava que es treballarà per millorar l'accessibilitat dels molletans a la llera.

L'Avanç també planteja la necessitat d'ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial i recupera projectes com el soterrament de l'R3 al seu pas per la ciutat, el trasllat de l'estació de Santa Rosa i la millora de l'estació de França, com a espais intermodals. "És el moment de treballar per una mobilitat més saludable, per millorar les connexions i la cohesió interna", apuntava la regidora. Pel que fa a la mobilitat, l'Avanç també vol promoure els desplaçaments a peu i en bicicleta i recull la necessitat de preveure aparcaments per així alliberar la via pública.

En l'àmbit dels equipaments, l'Avanç reconeix un petit dèficit "fàcilment esmenable" gràcies a les reserves d'espai ja existents. El document preveu el manteniment i la millora de l’oferta d'equipaments i serveis per equipar el municipi de forma equilibrada i integral. "Cal valorar la intensitat d'usos i complementar-los en funció de noves necessitats", deia Dionisio.

L'activitat econòmica és un altre dels eixos del pla. En aquest sentit es planteja, d'una banda, la revitalització dels polígons industrials, i de l'altra, es proposa un model de mixtura entre els teixits productius existents a l’interior de la ciutat i els altres teixits.

El pla aposta també per la recuperació del patrimoni, fomentant les mesures necessàries per a la seva adequació i restauració.

Planificació en tràmit

Un cop aprovat, l’avanç restarà en exposició pública fins al 30 d’octubre. La documentació que integra el pla podrà consultar-se al web municipal i al portal de transparència de l’Ajuntament. També, durant aquest període, es faran atencions personalitzades a aquelles persones interessades de la ciutat, i aquelles que vulguin fer suggeriments o propostes, en tots dos casos s’hauran de dirigir a través de l’adreça de correu poum@molletvalles.cat.

Edicions locals