Mollet és el municipi que menys ingressa de la indústria tot i ser dels que disposa de més espai de polígons del Vallès Oriental

El percentatge de recaptació de l'IBI i l'IAE per sota de la mitjana de la comarca

Economia

Laura Ortiz

Mollet és un dels municipis que recapta menys ingressos provinents del sector industrial de la comarca en proporció amb el seu espai de polígons industrials i la seva població, segons les dades recollides per l'estudi L’impacte dels impostos municipals als Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) del Vallès Oriental, que planteja una anàlisi de quina és l’afectació que les ordenances fiscals tenen en el desenvolupament de l’activitat econòmica dels municipis, i en especial, als PAE.

L'IBI és l'impost que, en general, representa un major ingrés per a les arques municipals. Amb tot, a Mollet el percentatge de recaptació d'aquest impost no arriba al 20% del pressupost total, una dada molt per sota del 33% de mitjana a la comarca, i és el municipi que percentualment recapta menys de tot el territori. Els ingressos per habitant per aquest concepte a Mollet representen uns 220 euros, la xifra més baixa del Vallès Oriental i de la resta de municipis estudiats.

El tipus impositiu que aplica al sector és del 0,783, un índex inferior a la mitjana del que apliquen la resta de municipis que se situa en el 0,84%. Pel que fa al valor mínim cadastral a partir del qual s'aplica el tipus específic industrial i que permet gravar més o menys en funció de la dimensió de l'empresa, Mollet el situa en els 710.939 euros, una xifra inferior a altres municipis de l'entorn com Parets i Montornès (2.100.000 i 1.050.000 euros, respectivament) però que supera altres valors com el de Granollers (50.000 euros) o Montmeló (500.000 euros).

Pel que fa a l'IAE, Mollet també se situa per sota de la mitjana de recaptació amb un 4,2% del total del pressupost d'ingressos, un percentatge molt inferior a municipis de l'entorn baixvallesà com Montornès (15,9%), Parets (12,3%), Martorelles (7,9%), Montmeló (7,9%) i la Llagosta (4,6%) tot i que la superfície de zona industrial –Mollet compta amb 219 Ha de polígons– és superior en la majoria dels casos, només a excepció de Parets (307,8 Ha) i Montornès (241 Ha). De mitjana a la comarca es recapten aproximadament  56 euros per habitant i a Mollet, uns 49 euros.

Edicions locals