El pla per desenvolupar el futur barri del Calderí, en mans de la Generalitat

El planejament passa l'últim tràmit al ple municipal i queda pendent de l'aprovació definitiva de la Comissió d'Urbanisme

Societat

Laura Ortiz

El pla per construir el futur barri del Calderí ha superat l'últim tràmit municipal amb l'aprovació provisional de la modificació del PGOU per part del ple d'aquest dilluns. Ara, l'última paraula la tindrà la Comissió d'Urbanisme del Govern català que és l'encarregada de fer-ne l'aprovació definitiva.

La modificació del PGOU aprovada pel ple permetrà els projectes de reparcel·lació i urbanització de l'espai de 297.000 metres quadrats delimitats per la via del tren Barcelona-França, l'avinguda Badalona, el Club de Tennis, l'avinguda Burgos i l'entorn dels carrers Martí l'Humà i la Plana. La reordenació comportarà que més del 80% del sector, la gran majoria del qual en mans privades, es dediqui a ús públic amb zones verdes, parcs i equipaments. Així, es planteja que 94.000 m2 es destinin a zones verdes, parcs i espais públics i 94.000 m2 més a equipaments, unes xifres molt per sobre dels mínims que preveu l'estàndard urbanístic.

L’ajuntament de Mollet del Vallès, rebrà de manera gratuïta la cessió de sòl per equipaments per a usos docent, assistencial i sanitari, cultural, recreatiu i d’espectacles, serveis ambientals i esportius.

Més de 1.300 habitatges

El 20% restant de l'espai es destinarà a ús residencial i ús terciari. En total, el planejament aprovat preveu 1.329 habitatges, dels quals 849 de mercat lliure i 480 de protecció, un 36% del total, i una xifra que compleix el percentatge que marca la llei sobre habitatge de protecció oficial, amb 30.846 metres quadrats d'espai per a HPO. Amb aquest nombre, el Calderí es convertirà en la zona de Mollet amb més habitatge protegit.

El Pla també preveu una zona terciària que suposa un 9,79% del sector.

L'aprovació del planejament no ha comptat amb el consens del plenari. ha comptat amb els vots a favor del govern (PSC-Podem), Cs i l'abstenció de Junts per Mollet i els vots contraris d'Ara Mollet-ERC-MES i Mollet en Comú.

Edicions locals