El 73% dels polígons del Baix Vallès disposen de fibra òptica

El percentatge és inferior a la mitjana d'altres comarques com el Vallès Occidental o el Barcelonès

Economia

La connectivitat de les empreses a la xarxa és un element clau per a l'atracció d'activitat als polígons industrials. Segons un estudi de l'Observatori de Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental, depenent del Consell Comarcal, la comarca compta amb connexió a internet de fibra òptica en el 77% dels seus 127 polígons d'activitat econòmica.

La  dada,  calculada  a  partir  del  Sistema d'Informació dels PAE de la Generalitat de Catalunya (SIPAE), se situa per sota del total de la demarcació de Barcelona. "És  una  proporció clarament inferior a la d'altres comarques com el Barcelonès o el  Vallès Occidental on més del 90%  dels  seus  PAE estan equipats amb aquest tipus de connexió a internet", apunten els responsables de l'informe. Per municipis, dels 30 municipis del Vallès Oriental que tenen els seus PAE registrats als SIPAE, 14 tenen fibra òptica a tots els seus polígons.

Per contra, destaquen els casos de municipis com Mollet del Vallès i Parets del  Vallès, dos municipis amb un fort pes industrial però amb una proporció de PAE amb connexió de fibra òptica clarament inferior a la del conjunt de la comarca, amb un 67%.

En concret, dels tres polígons industrials de Mollet, els de Can Prat i la Farinera sí que disposen de fibra, mentre que el de Can Magarola no en té. De fet, al desembre de l'any passat es finalitzava l'estesa d'alguns trams de fibra a polígons de Mollet, entre els quals alguns punts de Can Magarola. Aquesta era la primera fase d'obres d'una actuació més àmplia, la segona fase de la qual encara no s'ha executat.

A Parets, els polígons sense fibra són Can Pepet PE2, Nutrexpa UA26, el Sector Circuit UP5 i Sector Nordest UP6. El cas més flagrant pel que fa a manca d'infraestructura de fibra als seus polígons és el de Sant Fost on el 50% de PAE en tenen.

Per contra, la Llagosta i Martorelles tenen el 100% de les seves àrees industrials amb la fibra estesa. Segons l'informe, en el cas de Montornès i Montmeló el percentatge és del 80%, també per sobre de la mitjana comarcal. En aquests dos casos, els polígons que no gaudeixen de fibra són Casa Nova, 19 i Masferrer, a Montornès, i El Raiguer, a Montmeló.

 

Edicions locals