Mollet en Comú presenta una vintena de propostes a l'Avanç del POUM

La inclusió del sector del Calderí i i la dinamització dels eixos comercials, dos dels suggeriments

Societat

Mollet en Comú ha presentat una vintena de suggeriments a l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mollet, que es troba en plena tramitació, d'entre els quals destaca l'encaix del Calderí dins la planificació.

Després de l’aprovació de l’Avanç, (esborrany preliminar del Pla), s’ha obert un període per a presentar suggeriments i alternatives, dins el qual Mollet en Comú ha presentat un document on la formació exposa aquells elements que considera importants i necessaris.

El document recull 18 suggeriments que s’haurien de recollir i incorporar en els treballs del POUM, entre els quals àmbits com la participació ciutadana i mitigar el canvi climàtic, fins a la dinamització dels polígons industrials, la mobilitat sostenible o plans de millora dels barris.

Els comuns en destaquen l’encaix del sector del Calderí, ja que, segons Marina Escribano, portaveu de Mollet en Comú,  “no té cap sentit tramitar la planificació de tot el municipi excloent l’últim sector urbanitzable que li queda a la ciutat, i per tant el futur del Calderí s’hauria de debatre dins del POUM, i no fora d’ell”.

Un altre element en què es posa èmfasi és en la necessitat d’eines que dinamitzin el teixit comercial, enfortint els eixos comercials, i fent possible la mixtura d’usos en un moment de crisi en el comerç. També reivindiquen  la mirada feminista i ecologista en l’urbanisme, una mirada que "ha d’integrar les necessitats i influir en el disseny dels espais públics i dels espais comuns de les edificacions, tal i com s’aplica en altres països europeus", apunten els comuns. 

La mobilitat sostenible, la lluita contra el canvi climàtic, la creació d’eixos cívics entre la trama urbana de Mollet, el seu entorn i els nuclis urbans veïns, són altres elements suggerits. Per a Mollet en Comú, és important establir eixos cívics que relliguin Mollet amb els municipis del voltant. "La nostra ciutat pateix el pas de fortes i grans infraestructures que han oblidat i han anat en detriment de les connexions amb municipis veïns, dels quals Mollet en podria reforçar el rol de capital del Baix Vallès", asseguren.

Mollet en Comú també considera que cal integrar els elements a protegir com a patrimoni històric, o si s’escau, com una clau específica dins el POUM. "Malauradament, ja s’ha perdut molt patrimoni a la ciutat, i cal assegurar una veritable protecció per no perdre més elements distintius de la nostra ciutat", consideren.

Pel que fa a l’habitatge, els comuns opinen que el POUM ha de concretar mesures i contemplar diferents vies i fórmules per a assolir habitatge assequible, en fent especial èmfasi al de lloguer. Des de Mollet en Comú fan propostes com la qualificació de sòl dotacional, fomentar experiències d’habitatge cooperatiu, atenció a la rehabilitació i la reutilització del parc d’habitatges actual.

Escribano assenyala que "darrere d’aquest document hi ha tot un procés de treball, hi ha la participació de moltes persones de l’organització i d’experts en la matèria, i la voluntat de voler fer un Mollet millor” i agraeix la feina que està realitzant l’equip redactor del POUM.

Edicions locals