L'Ajuntament promou que el propietari d'un pis buit de Mollet destini l'habitatge a lloguer social

El consistori molletà ha estat el primer municipi català en gestionar el contracte per mitjà del programa Reallotgem.cat de l'Agència Catalana de l'Habitatge

Societat

L’Ajuntament de Mollet ha estat el primer municipi català en gestionar amb el propietari d’un habitatge privat buit que aquest es pugui destinar a lloguer social. La gestió s'ha fet gràcies a l'adhesió del consistori molletà al programa Reallotgem de l'Agència Catalana de l'Habitatge.

El programa Reallotgem.cat és una de les alternatives que ha trobat la Generalitat perquè persones i famílies en situació de vulnerabilitat i que ja tenen assignat un informe favorable de la Mesa d’emergències puguin ser reallotjades al més aviat possible i disminuir així les llistes d'espera de famílies que esperen poder entrar a un pis.

L’Agència va proposar aquesta opció als ajuntaments amb més casos de mesa d’emergència, un dels quals Mollet, que al novembre tenia 9 famílies amb informe favorable i pendents de reallotjar. L'Ajuntament s'hi va adherir i ha estat el primer a tancar un d'aquests contractes.

Com funciona el programa?

Els consistoris són els encarregats de trobar pisos desocupats i de gestionar amb els propietaris la seva posada a disposició del programa. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensarà les gestions dels ajuntaments fent una aportació de 450 euros per habitatge captat i incorporat al programa.

Per a poder-se incorporar al programa, els pisos han de disposar de cèdula d’habitabilitat, estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir una superfície màxima útil de 90 m2. L’import de la renda mensual del lloguer serà com a màxim el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues que estableix la Llei 11/2020, de contenció de rendes de la Generalitat de Catalunya.

Un cop fetes totes les verificacions, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitza un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge d’una durada mínima de cinc anys (o set anys, si el propietari és persona jurídica). En el moment de la signatura del contracte d’arrendament amb el propietari del pis, l’Agència li abonarà l’import corresponent als primers 18 mesos de lloguer, per avançat com a incentiu. Transcorreguts aquests primers 18 mesos, la resta de quotes s’abonaran mensualment fins a exhaurir el contracte. La persona o família reallotjada hi podrà viure en règim de cessió d’ús pagant un lloguer social segons els seus ingressos.

La Generalita preveu destinar 21 milions d’euros a aquesta finalitat i llogar entre 1.300 i 1.500 habitatges aquest any 2021.

Segons la regidora d’Habitatge, Núria Muñoz, la crisi del coronavirus ha agreujat la situació i l'emergència social en matèria d’habitatge. "Tenim famílies esperant a l’adjudicació d’un contracte de lloguer a un dels pisos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb la incertesa i el patiment familiar que suposa aquesta situació transitòria”. Muñoz assegura que des de l'Ajuntament es farà "tot el que estigui a les nostres mans per tal de trobar tots els propietaris que facin falta per tal de reallotjar aquestes famílies i d’aquesta manera reforçar i ampliar l’escut social que es requereix en moments tan durs com aquests”.

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs ha valorat que el primer contracte del programa Reallotgem que s’ha fet a Catalunya, hagi estat a Mollet, fet que "demostra que des de la regidoria d’Habitatge s’està fent molta feina diària i constant per, dins de les competències municipals que són molt limitades, ajudar i acompanyar les famílies que ho necessiten, en moments de gran patiment".

Edicions locals