L'Ajuntament de Mollet cobreix el romanent negatiu amb el fons per a imprevistos i demana allargar el deute amb bancs

El Consistori tanca l'any amb un romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu d'uns 442.000 euros

Política

L'Ajuntament de Mollet ha tornat a tancar l'exercici pressupostari amb un romanent negatiu, que, amb tot, s'ha reduït respecte al de l'any passat. L'informe de la intervenció municipal, presentat en el ple de dijous passat, tanca tots els indicadors econòmics amb positiu, excepte el romanent de tresoreria per a despeses generals, que el 2020 va registrar un resultat negatiu de 442.231,92 euros. Per cobrir aquest romanent negatiu, el govern ha recorregut al fons de contingència i a allargar el deute amb entitats bancàries.

La dada negativa, millor, però, que la registrada l'any passat, quan es va tancar amb un romanent negatiu de 3,5 milions d'euros, és conseqüència, segons el govern local, de la gestió de la Covid que ha provocat un increment dels drets pendents de cobrament i moltes despeses imprevistes. A això se li suma també els ajustos dels drets de dubtós cobrament, que recullen deute d'anys anteriors que l'Ajuntament arrossega de particulars i altres administracions. "És molt difícil tenir liquiditat amb el nivell de deute que tenen altres administracions amb l'Ajuntament", lamentava un cop més la primera tinenta d’Alcaldia i coordinadora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials, Mireia Dionisio.

En aquest sentit, Dionisio explicava que l'Ajuntament té reclamats per via judicial fins a 8,5 milions d'euros a administracions superiors com la Generalitat per conceptes com el pagament de part de les places d'escola bressol, el conveni d'ús de l'edifici municipal de l'antic Ajuntament de Prat de la Riba, o el deute per la construcció del Lledoner. També s'hi suma els gairebé 3 milions d'euros de deute que l'Estat arrossega amb l'Ajuntament des del 2017. Precisament, aquest nivell de deute va ser un dels punts que va criticar l'oposició. "Ens preocupa que fins ara no s'hagin reclamat interadministrativament aquests 2,9 milions a l'Estat i també ens preocupa el nivell d'execució de les inversions", deia la portaveu de Mollet en Comú, Marina Escribano.

Crèdits no disponibles

Per compensar aquest romanent de tresoreria negatiu, el ple va aprovar dues mesures econòmiques. D'una banda, es van declarar no disponibles diverses partides per valor de 442.231,92 euros. "Són quatre partides sense projectes assignats que queden congelades", aclaria Dionisio. Així doncs es rebaixen 25.000 euros de la partida de pagaments per interessos de demora i 34.000 euros en transferències a la Fundació Abelló i a l'Institut Municipal de Discapacitats. Però la partida més gran que queda com a no disponible és la del fons de contingència de l'Ajuntament –capítol que obligatòriament han d'incloure al seu pressupost els ajuntaments per atendre necessitats imprevistes– i que quedarà en només 132 euros.

En aquest sentit, el regidor d'Ara Mollet ERC MES, Oriol López, alertava sobre la manca de disponibilitat d'aquest fons en cas de necessitat. "Què passarà si necessitem aquest fons durant l'any?", es preguntava. Dionisio, però, indicava que "precisament la llei preveu que es pugui fer ús d'aquest fons de contingència per cobrir el romanent negatiu", deia.

L'altra mesura per cobrir el romanent negatiu va ser l'adhesió del ple a la possibilitat oberta pel Govern de l'Estat de passar deute de curt termini a llarg termini "per esponjar el deute", deia Dionisio, que aclaria: "El que aprovem és una declaració d'intencions, ara caldrà negociar amb les entitats bancàries", deia en resposta al portaveu d'Ara Mollet, qui demanava quines seran les conseqüències d'allargar aquest deute. En aquest sentit, el regidor de Cs, Ivan Garrido, valorava que el govern hagi aplicat una política de contenció  de despesa però alertava que les mesures preses són "una pilotada endavant que compromet pressupostos futurs", deia el portaveu del partit taronja, qui amb tot votava a favor de les dues mesures al costat del govern de PSC i Podem, i de Junts per Mollet, que considerava les mesures "un mal menor per fer front a la situació", deia Joan Daví, de Junts. Per la seva part, Ara Mollet i Mollet en Comú s'hi van abstenir.

Altres dades de la liquidació són l’endeutament municipal, que es fixa en el 57,39%, per sota del límit legal de 110% que marca la Llei d’Hisendes Locals, i un estalvi net de 834.000 euros.

Edicions locals