Gairebé la meitat de vehicles del Baix Vallès pagaran el nou impost que grava les emissions de CO2

Els vehicles baixvallesans que hauran de tributar a partir del setembre són 37.857, un 47% del parc automobilístic

Societat, Economia

Laura Ortiz

La declaració d'emergència climàtica i les mesures per mitigar-ne els seus efectes també tenen una traducció que es deixarà notar a les butxaques dels contribuents. Aquest 2021 s’implanta l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un nou tribut aprovat el 2017 pel Parlament de Catalunya, que té per objectiu incentivar la reducció d’emissions de CO2 dels vehicles, que tenen un impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global.

Al Baix Vallès, segons el padró provisional que ha elaborat l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), hi ha 37.857 vehicles afectats que hauran de pagar aquest impost, que es començarà a recaptar a partir del 15 de setembre. Aquesta xifra representa un 47% del parc mòbil baixvallesà, que segons les dades de l'ATC compta amb un total de 79.977 vehicles.

En concret, hauran de fer front al nou tribut els titulars d’un turisme, furgoneta o motocicleta amb domicili fiscal a Catalunya el 2020 i les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020. Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor), els històrics i els clàssics.

El primer any d'aplicació de l'impost, que correspon a l’exercici 2020, estaran exempts de pagar-lo tots els turismes i motocicletes que emetin menys de 120 g de CO2/km i les furgonetes que n'emetin menys de 160 g/km, d’acord amb les emissions oficials de cada model. A partir d’aquests nivells d’emissions, s’haurà de pagar una quota que s’incrementa per trams i que va dels 0,55 als 276 €, per a turismes i motos, i dels 0,3 als 87 €, per a furgonetes.

D’acord amb les darreres estimacions realitzades per la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya, l’any 2021 es preveu una recaptació potencial estimada de 67,4 milions d’euros. I segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), d’un cens aproximat de 4,85 milions de vehicles a Catalunya, l’impost n’afectarà enguany un total de 2,31 milions, perquè la resta de vehicles del parc mòbil o bé no arriben al nombre d’emissions mínim, o bé n’estan exempts o bé no han de tributar perquè pertanyen a la categoria d’històrics o clàssics.

Com sé si he de pagar pel meu vehicle?

Des del dissabte 1 de maig i fins al dia 15 d'aquest mes, els contribuents podran consultar i revisar les dades sobre el titular i les característiques del vehicle, així com la quota a pagar, que l’agència ha fet públiques a la seu electrònica de l’ATC mitjançant un padró provisional que es pot consultar a l'adreça electrònica atc.gencat.cat/impostco2. També podran presentar-hi al·legacions en el cas que aquestes no siguin correctes fins al 4 de juny.  Després, a partir de l’1 de setembre, la mateixa agència catalana farà públic el padró definitiu i s’iniciarà el període de pagament a través de la mateixa seu electrònica. L’Agència Tributària de Catalunya ha posat a disposició dels contribuents alguns canals d’assistència: el telèfon 012, per a consultes generals sobre l’impost; el telèfon de L’ATC us truca, 93 551 51 51 per a assistència en els tràmits relacionats, com pot ser la presentació d'al·legacions o la domiciliació del pagament de l'impost, i les oficines de l’ATC, demanant cita prèvia a través de la seu electrònica: https://atc.gencat.cat/citaprevia.

Recaptació finalista

Segons informa el Govern català, el cent per cent de la recaptació d’aquest tribut es destinarà a nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons del patrimoni natural, amb l’objectiu d’invertir "en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca", apunten.
L’impost ha de contribuir a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 aprovada pel Govern català i està en línia amb les recomanacions de l’FMI, l’OCDE i la Comissió Europea, que coincideixen a apostar per la fiscalitat verda "com una eina imprescindible davant la crisi ambiental i d’emergència climàtica".

Dubtes sobre l'efectivitat

L'aposta per gravar el vehicle privat, però, no és compartida per part del sector de l'automoció,  que recorda que ja es tributa amb els impostos de matriculació i circulació. A més, consideren que l'aplicació del tribut no incidirà sobre les emissions efectives de CO2. "La taxa grava tots els vehicles, especialment els de més antiguitat, però hi queden exempts els vehicles pesants, que són els que generen més CO2", expliquen des del RACC. D'altra banda, entitats com l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC), la Federació Nacional de Concessionaris (Faconauto) així com Foment del Treball, la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (Fecavem) i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya van signar un document, en què consideraven que el nou tribut "perjudica el sector i a l’activitat econòmica de Catalunya, ja que pot produir una sensible reducció de les matriculacions en el territori català".

Edicions locals