El sector del transport representa el 49,7% de les emissions a Mollet

El 2018, el trànsit rodat va emetre unes 80.000 tones de CO2

Societat

El sector del transport representa el 49,7% de les emissions a Mollet
El sector del transport representa el 49,7% de les emissions a Mollet

Si bé és cert que en els darrers anys les emissions de CO2 han anat disminuint, aquests gasos d'efecte hivernacle continuen sent un dels cavalls de batalla en la lluita contra la contaminació.

Segons les dades de l'informe del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Mollet, aprovat en el darrer ple municipal, les emissions de CO2 a la ciutat van passar de girebé 190.000 tones anuals l'any 2005 a unes 160.000 tones el 2018. D'aquestes 160.000, la meitat, unes 80.000 tones eren produïdes pel transport, un sector en què els consums i les emissions estan estretament vinculats al nombre de desplaçaments i a l’estat del parc de vehicles.

Segons el PAESC, el 2018, el trànsit rodat a la ciutat, envoltada de grans artèries de comunicació del país com l'autopista AP-7, la C-33  i la carretera C-17, generava un 49,7% de les emissions de CO2 a l'atmosfera. "Per reduir el percentatge d’emissions és important afavorir un parc automobilístic més net", apunten els autors de l'informe. En aquest sentit, segons el mateix document, el parc de vehicles del municipi es caracteritza per un alt percentatge de l'ús de combustibles derivats del petroli com la gasolina (16,6%) i sobretot de gasoil (82,6%). Els biodièsel, elèctrics o híbrids representen encara un percentatge ínfim, tot i que, es preveu que aquest mercat vagi a l'alça en els propers anys.

A l'ús de combustibles que no provenen d'energies renovables se li ha de sumar l'antiguitat del parc automobilístic, que també determina les emissions. Segons les últimes dades actualitzades per la Direcció General de Trànsit, el 2015, l'antiguitat mitjana del parc (amb menys de 25 anys) se situava en els 10,4 anys. Pel que fa als turismes, tipologia majoritària de vehicles a la ciutat, gairebé la meitat tenien entre 8 i 14 anys i sobre el 20% tenien entre 15 i 24 anys.

Edicions locals