La ventilació i les alçades, algunes de les restriccions per canviar un local a ús residencial

Els espais cal que compleixin una paràmetres tècnics per aconseguir la llicència de reconversió

Societat

La ventilació i les alçades, algunes de les restriccions per canviar un local ús residencial
La ventilació i les alçades, algunes de les restriccions per canviar un local ús residencial

Laura Ortiz

A banda de la zona on es trobin, els locals comercials que es vulguin transformar en habitatge han de seguir uns paràmetres tècnics per aconseguir la llicència, que estan determinats pel Decret141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat de la Generalitat.

Segons explica Josep Lluís Sala Sanguino, del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engiyers d'Edificació de Barcelona, entre altres requeriments, els locals han de tenir una alçada mínima de 2,5 metres de sostre, ha d'haver-hi un sistema adequat de ventilació per estances, un cert nivell de llum natural i un sistema d'extracció de fums fins a la coberta. "A més, cal tenir en compte que el planejament urbanístic de cada municipi defineix la densitat d'habitatge", diu Sala.

Segons el representant del col·legi al Vallès Oriental, els paràmetres que són més problemàtics d'acomplir són els referits a les ventilacions i la llum natural. "Molts dels locals comercials situats en baixos tenen poca façana i no tenen un pati que doni a l'exterior, això dificulta tant l'entrada de llum natural com la ventilació que es demana", apunta Sala, qui afegeix que "sempre serà més fàcil en un local que es trobi en una cantonada".

Davant la proliferació de peticions de llicències en aquest sentit, Sala considera que "és normal que els propietaris vulguin rendibilitzar locals que potser fa anys que estan tancats i està bé que es pugui flexibilitzar la normativa", tot i que afegeix que "en casos concrets, ja que allò ideal és que les ciutats tinguin un equilibri entre habitatge i establiments comercials".

Edicions locals